ANAF a publicat cele mai frecvente întrebări și răspunsuri referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un text informativ care cuprinde 25 de întrebări de larg interes și răspunsurile aferente referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Reamintim că sistemul național privind factura electronică RO e-Factura a fost creat în vederea punerii la dispoziția operatorilor economici a unui serviciu electronic pentru emiterea și primirea facturilor. Sistemul contribuie la susținerea unui mediu fiscal eficient, transparent și echitabil și la tranziția către o metodă de lucru bazată pe instrumente digitale, nu pe hârtii, răspunzând evoluțiilor tehnologice și cerințelor mediului de afaceri. Standardizarea sistemului de facturare electronică la nivel internațional are beneficii semnificative în ceea ce privește funcționarea economiilor, impactul asupra mediului și reducerea sarcinilor administrative. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Factura și documentația tehnică sunt disponibile pe secțiunile dedicate ale paginilor web ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv https://mfinante.gov.ro/web/efactura.

Printre întrebările ale căror răspunsuri se regăsesc în documentul publicat astăzi de ANAF sunt următoarele:

♦ Un cabinet medical individual are obligația de a transmite facturi electronice prin sistemul național privind factura electronică RO eFactura către casele teritoriale de asigurări de sănătate?

♦ Furnizorii persoane juridice nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligați să transmită facturile emise pentru produse cu risc fiscal ridicat, începând cu data de 1 iulie 2022, prin intermediul sistemului electronic RO e-Factura?

♦ O societate are ca obiect de activitate comercializarea lubrifianților auto, iar adițional cumpără obiecte de îmbrăcăminte (geci/salopete) care sunt distribuite gratuit către parteneri în scopuri promoționale și/sau echipament de lucru. Activitatea societății se încadrează în sintagma ”relație comercială între doi operatori economici – B2B” și trebuie ca aceasta să folosească factura electronică, respectiv să depună declarația 084 ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”?

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine