Examenul de acces la stagiu

Noua ediție a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat este acum disponibilă la filialele CECCAR

 

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Pentru a crește șansele celor care urmăresc angajarea în domeniul financiar-contabil, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organism profesional înființat în urmă cu aproape o sută de ani, oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat. Care este primul pas pentru a obține una dintre calificări? Susținerea și promovarea examenului de acces. Când are loc examenul de acces? În zilele de 2 și 4 octombrie 2020.

Totodată, CECCAR pune la dispoziția celor interesați să urmeze o carieră în domeniul financiar-contabil Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a IX-a, revizuită, singurul ghid acreditat de organismul profesional pentru pregătirea candidaților la acest examen.

Lucrarea conține informațiile necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, structurate în studii de caz și întrebări acoperind cele șapte discipline de examen (contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile, expertiză contabilă), fiind prezentate, totodată, baza legală și modalitățile de rezolvare. Candidații se pot familiariza cu modele de subiecte de examen și, în același timp, își pot reîmprospăta cunoștințele esențiale pentru a promova examenul de acces la stagiul de 3 ani.

Materialul cuprins în ediția 2020 a Ghidului, revizuită, a fost actualizat cu modificările legislative relevante în domeniile de studiu și adaptat cerințelor de lectură ale unui cititor modern, fiind mai accesibil și mai ușor de înțeles.

În plus, începând de anul acesta, achiziționarea Ghidului de către persoanele care se înscriu pentru susținerea examenului de acces le oferă acestora beneficiul de a participa gratuit la cursurile de pregătire pe care CECCAR le organizează. Cursurile ajută la aprofundarea tematicii și la o mai simplă familiarizare cu cerințele examenului.

Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, organizate de CECCAR, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise exclusiv de Corp sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare în vederea promovării acestui examen.

Ghidul este disponibil spre vânzare la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 85 de lei. 

Examenul de acces la stagiu – sesiunea 26 - 27  septembrie 2024

Detalii <<aici>>


Examenul de acces la stagiu – sesiunea 28 - 29  septembrie 2023

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere este 11 septembrie 2023.


Examenul de acces la stagiu – sesiunea 25 - 27 noiembrie 2022

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere s-a prelungit până pe 07 noiembrie 2022.


Examenul de acces la stagiu – sesiunea 25 - 27 noiembrie 2022

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere este 24 octombrie 2022.


Examenul de acces la stagiu – sesiunea 30 septembrie și 01 octombrie 2022 - Graficul de desfășurare al probelor de examen
Vineri,

30 septembrie 2022

CategoriaInterval orar examenDisciplinele
Expert contabil (EC)14.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate, Fiscalitate si Drept
Expert contabil (ECM -candidati din master)1 ora/disciplina (max 2 discipline)Contabilitate, Fiscalitate si Drept
Contabil autorizat (CA)14.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate, Fiscalitate si Drept
Sambata,

01 octombrie 2022

CategoriaInterval orar examenDisciplinele
Expert contabil (EC)09.00 – 12.00 (3 ore)Audit, Evaluare, Expertiza contabila si Doctrina
Expert contabil (ECM - candidati din master)1 ora/disciplina (max 2 discipline)Audit, Evaluare, Expertiza contabila si Doctrina
Contabil autorizat cu studii superioare (CAS)09.00 – 13.00 (4 ore)Contabilitate, Audit, Evaluare, Expertiza contabila si Doctrina

Examenul de acces la stagiu – sesiunea 30 septembrie și 01 octombrie 2022

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere este 12 septembrie 2022.


Examenul de acces la stagiu – sesiunea extraordinară din 04 și 05 decembrie 2021

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere este 19 noiembrie 2021.


Examenul de acces la stagiu – sesiunea 01 și 03 octombrie 2021

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere este 17 septembrie 2021.


(03.12.2020) - Detalii privind probele și durata examenului de acces,  sesiunea 5 - 6 decembrie 2020:

 • pentru experţi contabili:
  • În ziua de 05 decembrie 2020, începând cu ora 10.30 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de 06 decembrie 2020, începând cu ora 10.30 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice:
  • În ziua de 06 decembrie 2020, începând cu ora 10.30 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
 • pentru contabili autorizaţi:
  • În ziua de 05 decembrie 2020, începând cu ora 10.30 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declarã admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplinã.

Centru de examen BUCUREȘTI - Locația : Universitatea ARTIFEX 


Examenul de admitere la stagiu, sesiunea 5 – 6 decembrie 2020 se va organiza după cum urmează:

În data de 5 decembrie 2020:

 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore
 • Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore

În data de 06 decembrie 2020:

 • Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economiceo probă scrisă cu subiecte din disciplinele ContabilitateEvaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilăDoctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore;

Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații care s-au înscris la examenul de admitere la stagiu, organizat în luna octombrie 2020 și pentru a-i sprijini pe cei care nu au reușit să promoveze examenul, Consiliul superior al CECAR a hotărât  reducerea taxei de participare, la  500 lei pentru categoria expert contabil și 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru categoria expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați (plătibili în lei, la cursul BNR din ziua plății).

Dosarele de înscriere se depun la filiala de domiciliu, până la data de 16 noiembrie a.c.  Pentru candidații care vor depune dosarele până la data mai sus menționată se are în vedere organizarea unui program de pregătire gratuit (detalii vom primi în perioada imediat următoare).


Examenul de acces la stagiu – sesiunea octombrie 2020

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:

 • În ziua de 2 octombrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 4 octombrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 2 octombrie 2020va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

 

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

 1. a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 1. b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Concret, actele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere și CV conform modelului (vezi Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr. 227/2008), atașate cererii;
 • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere.

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR – https://ceccar.ro/ro/?page_id=67


 

SESIUNE EXTRAORDINARA

EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU – 7-8 decembrie 2019,

PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT

In perioada 07 – 08 decembrie 2019 se va organiza o sesiune extraordinara a Examenului de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, după cum urmează:

 • În ziua de 7 decembrie 2019 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 8 decembrie 2019 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;