Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Precizari privind sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini, organizata in perioada 4 - 6 decembrie 2020  

În temeiul prevederilor art.33, alin. 4 - 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, precum și pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în sesiunile iulie/septembrie 2020, Consiliul superior al CECCAR a hotărât organizarea unei sesiuni extraordinare a examenului de aptitudini în perioada 4 - 6 decembrie 2020.

 

Totodată, Consiliul superior al CECCAR a hotărât reducerea taxei de participare, pentru sesiune examenului de aptitudini din luna decembrie 2020, după cum urmează:

- 550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

Dosarele de înscriere se depun la filiala de domiciliu  până în data de 16 noiembrie 2020.


Informații privind candidații care pot participa la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, din perioada 4 - 6 decembrie 2020

Potrivit Cap. VI Dispoziții tranzitorii, Art.35 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat  “Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

 

Prin urmare pentru sesiunea extraordinară din luna decembrie 2020 se pot înscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, cu precizarea că începând din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

 

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.


Structura examenului de aptitudini - sesiunea septembrie 2020

Vă reamintim că în cadrul examenului din sesiunea 18 – 20 septembrie 2020 se desfașoară doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă:

 

Candidat ECVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 – 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Duminica – 20.09.2020-
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 - 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%

 • Examen de aptitudini – sesiune extraordinară în perioada 18 – 20 septembrie 2020

Depunerea dosarelor de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului din perioada 18 – 20 septembrie 2020 se face în cadrul filialelor CECCAR până la data de 07 septembrie 2020

Cu acest prilej, vă reamintim că Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii:  Art.35  Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinară din luna septembrie 2020 se pot înscrie toți stagiarii care au depășit 3 ani de la finalizarea stagiului, începând din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

Art.14:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Taxe de participare pentru sesiunea 18 – 20 septembrie 2020:

 • candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020:  – taxa de participare este redusă la 550 lei pentru categoria expert contabil și la 375 lei pentru categoria contabil autorizat.
 • candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 lei pentru categoria expert contabil și 300 lei pentru categoria contabil autorizat.
 • taxa rămâne la valoarea inițială (175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea extraordinară din septembrie 2020.

  Anunț organizare cursuri pregătire examen Aptitudini – sesiunea 18 – 20 septembrie 2020

  Candidații care se înscriu la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 18 – 20 septembrie 2020 beneficiază de un program de formare gratuit în perioada 04 – 11 septembrie 2020 (8 zile de pregătire), orarul exact al programului de formare urmează să fie comunicat în scurt timp.

  Candidații care își depun dosarul de înscriere până la data de 03 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregătirea live în cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidații care se înscriu ulterior datei de 03 septembrie 2020 vor avea acces doar la înregistrările cursurilor.


   

  Structura examenului de aptitudini - sesiunea iulie 2020

  Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%
  Duminica – 05.07.2020-
  10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
  Evaluare ec (proba 1)15%
  Expertiza contabila (proba 1)10%
  Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%

   

  MAPARE discipline examen aptitudini 

  Categoria Expert contabil

   Nr crtDiscipline de examen conform regulamentDiscipline corespunzătoare din programul de stagiuAn si semestru de studiu
  1.ContabilitateContabilitate şi raportare financiarăAn I, sem I
  Contabilitate managerialăAn I, sem I
  Standarde Financiare de Raportare FinanciaraAn I, sem II
  Contabilitatea altor tipuri de entitatiAn II, sem I
  Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidareAn III, sem I
  2.FiscalitateFiscalitateAn II, sem I
  Fiscalitate avansataAn III, sem II
  3.DreptDreptul afacerilor si dreptul munciiAn I, sem II
  Economia afacerilorAn I, sem I
  4.Expertiză contabilăExpertiza contabilăAn III, sem II
  5.Analiza economico-financiara si evaluarea economica a intreprinderiiFinanţe şi management financiarAn III, sem I
  Managementul performanţeiAn III, sem II
  Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern (Guvernanta corporativa, Managementul riscurilor, Controlul intern)An III, sem I
  Economia afacerilorAn I, sem I
  6.AuditAudit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexeAn II, sem II
  Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern (Auditul financiar, Auditul intern)An III, sem I
  7.Doctrină și deontologie profesionalăEtica profesioniştilor contabiliAn I, II, III sem II

   Categoria Contabil autorizat

  Nr crtDiscipline de examen conform regulamentDiscipline corespunzătoare din programul de stagiuAn si semestru de studiu
  1.ContabilitateContabilitate şi raportare financiarăAn I, sem I
  Contabilitate managerialăAn I, sem I
  Contabilitatea altor tipuri de entitățiAn II, sem I
  Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidareAn III, sem I
  Managementul performanţeiAn III, sem II
  2.FiscalitateFiscalitateAn II, sem I
  3.DreptDreptul afacerilor si dreptul munciiAn I, sem II
  Economia afacerilorAn I, sem I
  4.Doctrină și deontologie profesionalăEtica profesioniştilor contabiliAn I, II, III sem II

  Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.


 • Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 9 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală).

In data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.
Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).