Organe de conducere ale CECCAR

Trebuie depusă la CECCAR – sediul central sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.