Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinte Membru titular Membru supleant
Marin Vasilică Nicolescu Cornel Melente Constantin Moise Daniela

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
Marin Vasilică Nicolescu Cornel

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gheorghe Tudor Lazăr Aurel Popa Monica
Ciutacu Victoria Constantin Gh. Elena
Alexe Vergilia Gavrilă Cătălina-Simona
Apostol Adrian Bidea Marian
Zechil Violeta

Comisia de cenzori

Membri
Eremia Florica
Constantin Gabriela-Antoneta

Comisia de arbitraj 2022

Preşedinte Membri
Marin Vasilică Alexe Vergilia
Melente Constantin
Nicolescu Cornel
Ion Dumitru
Stoica Liviu

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții de coordonare filială / Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă Birou evidență Tablou
Șchiopeți Vironica Marin Florentina

Auditor

Auditor de calitate
Răspop Gabriela-Florentina