Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro

 

Cotizații profesionale valabile în anul 2021
Tip membru cf. Raportului de activitateCOTIZAȚII PROFESIONALECotizatie fixă achitată până la 28 februarie 2021Cotizatie fixă achitată după 28 februarie 2021Penalitate neachitare cotizatie fixă
ECExperți contabili care exercită profesia individual (cu viză și parafă)700800Neplata cotizației fixe până la data de 30 septembrie a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate
ECNAExperți contabili angajati la societăți/instituții care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parțial la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)500600
ECDLExperți contabili care exercită profesia atât individual, cât și prin societăți membre CECCAR (cu viză și parafă)600800
ECDAExperți contabili asociați/acționari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză și fără parafă)500600
ECSEExperți contabili angajati exclusiv, cu normă întreagă, la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)400500
SESocietăți de expertiză contabilă cu cifra totală de afaceri sub 100.000 euro700700
Societăți de expertiză contabilă cu cifra totală de afaceri peste 100.000 euro800800
MIEExperți contabili - membri inactivi (incompatibili cu profesia de expert contabil - funcționari publici)150250
CASMContabili autorizați care exercită profesia individual (cu viză și parafă)570670
CASMAContabili autorizați angajati la societăți/instituții care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parțial la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)300400
CASMDAContabili autorizați asociați/acționari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză și fără parafă)300400
CASMSCContabili autorizați angajați, cu normă întreagă, la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă)250350
MICContabili autorizați - membri inactivi (incompatibili cu profesia de contabil autorizat - funcționari publici)150250
ECOMembri de onoare700800
Cotizația variabilă pentru experți contabili, contabili autorizați și societăți0.75%1.20%
Membri de onoare ai Corpului sunt scutiți de plata cotizației fixe, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză sau societăți de contabilitate cu viză anuală de exercitare a profesiei.
Membri încadrați la această categorie, vor efectua 40 de ore / 4 zile de pregătire profesională, anual
Solicitările privind încadrarea la una dintre categoriile membrilor aflați în concediu pentru creșterea
copilului, precum și a celor detașați în străinătate, pot fi înaintate spre aprobare, doar dacă membrii
solicitanți sunt la zi cu depunerea raportului de activitate, plata cotizațiilor profesionale și efectuarea
orelor de pregătire profesională.
Membrii aflați la această categorie, vor achita o cotizație anuală de 150 lei (până la 28.02) sau 250 lei
(după 28.02). În cazul respingerii solicitării de încadrare la această categorie, cotizația anuală se va
recalcula conform statutului declarat.
Conform Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, toți membrii CECCAR, indiferent de
statut (activ, inactiv, detașat, concediu creștere copil etc.) trebuie să efectueze anual orele de pregătire
profesională (40 ore CPD/4 zile/4 discipline).
Membri experți contabili și contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală, beneficiază gratuit, doar
pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă.
Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului
în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.
Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 59,5 lei (TVA inclus)/10 ore curs restant.

 

COTIZATII PROFESIONALECotizatie fixă achitată până la 28 februarie 2020Cotizatie fixă achitată după 28 februarie 2020Penalitate neachitare cotizatie fixă 
Experti contabili – cotizatii fixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

Liber profesionisti (cu viza si parafa)700800
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe
Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.80%1.20%
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2018, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018.  Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018, doar după încărcarea   Raportului de activitate pentru anul 2017.

Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din data de 18.01.2019 prevede aprobarea menținerii facilităților financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației, valabile în anul 2018, și pentru anul 2019.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 23 februarie 2019.

Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!