Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 50 lei / 10 ore + TVA.


REGULI DE PARTICIPARE LA CURSURILE ONLINE

Participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu acces la internet, iar dispozitivul respectiv să fie dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada cursului.
Cursul se accesează prin intermediul linkului pus la dispoziție de filiala CECCAR și doar în urma acceptului dat de aceasta. Participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un curs în sistem clasic, respectiv de a se afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada întâlnirii.
Acceptul de participare la curs se realizează doar în cazul participanților care au completat corect formularul de conectare (cu nume, prenume, adresă de email și număr carnet).
În primele 60 minute ale cursului, participantul trebuie să acceseze chatul platformei, în cadrul căruia va menționa numele, prenumele, filiala, numărul de carnet. Aceasta este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la curs.
Pentru a avea dovada participării la curs, fiecare participant va menține camera web pe modul funcțional pe toată durata cursului.
În timpul cursului, participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând sa îl pornească („Unmute”) doar atunci când dorește să intervină sau la solicitarea lectorului.
Intervențiile participantului în timpul cursului trebuie să fie în concordanță cu tematica întâlnirii de pregătire profesională continuă.
Participantul poate adresa întrebări sau poate cere clarificări/completări și prin intermediul funcției „Chat”.
La finalul cursului, participantul va completa testul pus la dispoziție de lector, fiind atent să finalizeze acest lucru prin trimiterea lui în timpul comunicat de lector (ulterior platforma se închide, iar testul nu mai poate fi trimis).
Testul poate fi trimis de fiecare participant o singură dată. După apăsarea butonului „Trimitere”, testul nu mai poate fi retrimis. Aceasta este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la curs.
Cursul va fi înregistrat, fără ca acest lucru să presupună o utilizare ulterioară a înregistrării.
Pe toată perioada participării la cursuri, interacțiunea cu lectorul/lectorii și cu ceilalți colegi va fi adecvată, caracterizată de un limbaj profesionist, constructivă, fără a denigra profesia, organismul profesional care o reprezintă sau colegii.
Nerespectarea prezentelor reguli va conduce la imposibilitate participării în cadrul cursurilor.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2020, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2019 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.