A fost promulgată legea potrivit căreia fișa postului și regulamentul intern redevin obligatorii pentru microîntreprinderi

Președintele Klaus Iohannis a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea OUG nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. OUG nr. 37/2021 își propunea, la momentul adoptării, potrivit inițiatorilor, debirocratizarea și flexibilizarea relațiilor de muncă în microîntreprinderi. OUG nr. 37/2021 viza, printre altele, modificarea art. 17 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, în sensul ca specificarea atribuțiilor postului pentru salariații microîntreprinderilor care au până la 9 salariați, să se poată face verbal și nu prin încheierea fișei postului. De asemenea, instituia dreptul salariatului de a solicita fișa postului în corelație cu obligația de comunicare a fișei care incumbă angajatorului, acorda angajatorului cu până la 9 salariați posibilitatea de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris și modifica obligația de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi.

CECCAR Business Magazine a prezentat argumentele care au stat la baza votului de respingere în Parlament a OUG nr. 37/2021. Între altele, s-a considerat că prin prevederile actului normativ respectiv, „micul întreprinzător va fi supus unor riscuri enorme, mai ales în fața instanțelor de judecată care nu vor avea instrumente de control a stării de fapt și de drept într-un anumit litigiu. De asemenea, angajatorii vor fi «descoperiți» și în fața controalelor inspectorilor de muncă; aceștia vor fi nevoiți să soluționeze petițiile lucrătorilor fără a avea repere concrete, singurul argument fiind «cuvântul salariatului împotriva cuvântului angajatorului»”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo

Leave your comment