MF intenționează să aducă modificări Programului IMM Invest România

Printre altele, se propun creșterea plafoanelor reprezentând ajutorul de stat și prelungirea valabilității schemei de ajutor de stat

Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de OUG pentru modificarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020, și a OUG nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG nr. 42/2020.

Inițiatorii precizează, în Nota de fundamentare a proiectului, că demersul legislativ are la bază prelungirea de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la data de 31 decembrie 2021, precum și extinderea sferei de aplicare a acestuia prin majorarea plafoanelor aferente anumitor măsuri. De asemenea, s-au avut în vedere rezultatele pozitive obținute până în prezent în implementarea programului IMM Invest România. În acest context, prin prezentul act normativ se propun următoarele modificări:

 creșterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 270.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 225.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19;

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine

Leave your comment