Noi modele de formulare pentru cei care eliberează pentru consum sau importă țigarete

În Monitorul Oficial nr. 1.237 din 22 decembrie 2022 a fost publicat OMF nr. 4.234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de de listare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat”.

Declarația privind nomenclatorul de produse” și „Declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” se completează de către persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență asigurat gratuit de către Ministerul Finanțelor și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru depunerea declarației, persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine

Leave your comment