Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 11 ianuarie 2021

SUA suspendă măsurile tarifare intenționate ca răspuns la taxa pe serviciile digitale implementată în Franța

La 7 ianuarie a.c., Biroul pentru politici comerciale al SUA (USTR) a decis suspendarea măsurilor tarifare în investigația privind taxa pe serviciile digitale din Franța, desfășurată în baza Secțiunii 301 din Actul comercial al SUA. Tarife adiționale pentru anumite produse provenite din Franța au fost anunțate în iulie 2020 și au intrat în vigoare la 6 ianuarie 2021. USTR a decis să suspende tarifele respective în lumina investigațiilor în curs de desfășurare privind taxe similare adoptate sau avute în vedere de alte jurisdicții, cum ar fi Italia. Potrivit notei USTR, deși anchetele respective au înregistrat progrese, nu au fost determinate posibile măsuri comerciale. Suspendarea măsurilor tarifare în investigația privind taxa pe serviciile digitale din Franța va asigura un răspuns coordonat al SUA în toate celelalte investigații aflate în desfășurare. La 6 ianuarie a.c., USTR a publicat un raport privind taxa pe serviciile digitale din Italia, împreună cu o notă în care USTR a stabilit faptul că taxa respectivă este nerezonabilă sau discriminatorie și restricționează comerțul SUA și, prin urmare, poate face obiectul unei acțiuni în justiție, în temeiul Secțiunii 301 din Actul comercial al SUA. Cu toate acestea, în momentul de față nu au fost stabilite sancțiuni comerciale în acest sens.

Opinia Parlamentului European în privința DAC 7

Parlamentul European urmează să își prezinte opinia cu privire la Directiva privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Proiectul de opinie publicat în decembrie 2020 de către raportorul Sven Giegold (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Germania) conține informații suplimentare față de textul propus de Comisia Europeană, însă trebuie avut în vedere faptul că Parlamentul European este consultat doar în privința aspectelor de natură fiscală. Sven Giegold promovează includerea unei definiții a activităților relevante excluse și a operatorilor de platforme care au obligația de a raporta, pentru a reduce povara birocratică asupra platformelor mici și pentru a permite excluderea activităților nemonetare din aria de acoperire. Proiectul de opinie solicită inserarea unei clauze de revizuire care să permită Comisiei să evalueze implementarea obligației de raportare și să ia în considerare un posibil supervizor la nivel european care să fie răspunzător pentru aplicarea directivei. Acest proiect de opinie evidențiază că acordul în privința propunerii Comisiei, la care s-a ajuns la finele anului 2020 la nivelul Consiliului, aduce modificări textului original în ceea ce privește auditurile comune și amână aplicarea DAC 7 până în 2023.

Prioritățile fiscale ale președinției portugheze a Consiliului UE

La 1 ianuarie 2021, Portugalia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene. Programul oficial al președinției portugheze confirmă angajamentul acesteia de a ajunge la un acord în privința propunerii privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte (CbCR). Președinția portugheză intenționează, de asemenea, să ia măsuri adiționale împotriva fraudei și evaziunii fiscale din jurisdicțiile necooperante din punct de vedere fiscal și să implementeze planul de acțiune european de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. În ceea ce privește impozitarea „ecologică”, programul președinției portugheze a Consiliului UE ar trebui aliniat cu obiectivul de decarbonizare, facilitând astfel tranziția către o economie mai competitivă și mai ecologică și stimulând creșterea durabilă.

Membrii Partidului Verde și-au exprimat îngrijorarea în privința politicii fiscale a Regatului Unit, în urma proiectului de acord de retragere a Marii Britanii din UE

La 4 ianuarie a.c., eurodeputații Sven Giegold (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Germania) și Philippe Lamberts (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană, Belgia) au trimis o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și negociatorului-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, pentru a-și exprima preocupările legate de faptul că Regatul Unit post-Brexit ar putea deveni un „Singapore de pe Tamisa” din punctul de vedere al politicii fiscale și al politicilor de combatere a spălării banilor. Preocupările eurodeputaților sunt legate de faptul că prevederile incluse în acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, încheiat între UE și Maria Britanie, nu vor putea aborda în mod eficient planificarea fiscală agresivă a Marii Britanii post-Brexit.

Buletinul de știri în limba engleză poate fi consultat pe site-ul ETAF.

(Copyright foto: ETAF

Leave your comment