MF: Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, în consultare publică

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat, în transparență decizională, un proiect de Ordin privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin art. II pct.11 din OG nr. 11 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate, competența de autorizare a antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați fiind transferată de la Agenția Națională de Administrare Fiscală către structurile de specialitate ale Autorității Vamale Române.

Conform art. VI din ordonanță, prevederile art. II pct. 11 „intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I”, iar potrivit art. VII, „solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați nesoluționate până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 se soluționează de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili, conform procedurilor aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe”, respectiv OMFP nr. 2.482 din 27 septembrie 2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment