Locație organizare evaluare – proba teoretică din zilele de 25-27 iunie 2021

Evaluarea stagiarilor aferentă semestrului I proba teoretică (scrisă) din zilele de 25 – 27 iunie 2021, se va organiza la sediul filialei CECCAR Călărași din str. Victor Babeș nr. 2 – Sala Mare „Demitrie Jarcu”.

Graficul de derulare a probelor scrise pe discipline și ani de stagiu, este următorul:

 • Vineri, 25 iunie 2021, începând cu ora 14.00, respectiv în intervalul 14.00 – 16.30 (Seria 1) și 17.00 -19.30 (Seria 2, doar pentru filialele care au grupat stagiarii în două serii), susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu:
  • Contabilitate și raportare financiară (1 oră)
  • Contabilitate managerială (1 oră)
  • Economia afacerilor (30 min)

 

 • Sâmbătă, 26 iunie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 11.30 (Seria 1) și 12.00 – 14.30 (Seria 2, doar pentru filialele care au grupat stagiarii în două serii),  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră)
  • Comunicare (30 min)

 

 • Duminică, 27 iunie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 12.00 și 12.30 – 15.30 (Seria 2, doar pentru filialele care grupat au stagiarii în două serii), susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu:
  • Finanțe și management financiar (1 oră),
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)

Vă reamintim că în caz de fraudare a examenului se vor aplica măsurile potrivit art. 11, alin. 3 din Procedura privind susținerea evaluărilor și reevaluărilor :

„(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

– la prima abatere repetarea semestrului;

– la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

– la a treia abatere repetarea stagiului.”

Leave your comment