IFAC salută lansarea primelor două standarde de sustenabilitate de către ISSB

În calitate de voce globală a profesiei contabile, IFAC a sprijinit permanent înființarea Consiliului pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate (ISSB) care are scopul de a elabora o bază globală cuprinzătoare de prezentări de informații în materie de sustenabilitate, susținute de IOSCO și utilizate la nivel mondial. Obiectivul îl reprezintă un sistem global pentru informații consecvente, comparabile, fiabile și care pot fi asigurate în materie de sustenabilitate, care poate fi completat de standarde locale sau inițiative mai extinse în ceea ce privește politica publică.

Prin lansarea primelor două standarde, IFRS S1 Dispoziții generale pentru prezentarea informațiilor financiare în materie de sustenabilitate și IFRS S2 Prezentări de informații legate de climă, ISSB a răspuns apelului părților interesate de a acționa, de a se concentra pe nevoile investitorilor și ale piețelor financiare, precum și de a utiliza cadrele generale și standardele existente și respectate ca bază pentru elaborarea noilor norme.

CEO-ul IFAC, Kevin Dancy, a declarat: „Finalizarea celor două standarde de către ISSB marchează începutul activității pe care trebuie să o desfășoare profesia contabilă. Toți profesioniștii contabili, fie că sunt angajați, ca persoane care întocmesc situațiile financiare sau auditori, fie sunt lideri ai organizațiilor profesionale contabile, trebuie acum să promoveze și să implementeze aceste standarde astfel încât raportarea de înaltă calitate de către întreprinderi a informațiilor legate de sustenabilitate să devină realitate. Activitatea în desfășurare a IAASB și IESBA va genera încredere printr-o asigurare de înaltă calitate și, să sperăm, obligatorie”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine