Adunarea generală a membrilor filialei CECCAR Călărași

Stimați colegi & colege,

În ziua de 28.03.2023, ora 14,00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CĂLĂRAȘI a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem online, pe platforma zoom.us, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

Membrii eligibili care doresc să participe la lucrările Adunării Generale se vor putea preînscrie prin completarea unui formular online.

Pentru preînscriere, accesați următorul link :

https://docs.google.com/forms/d/1lQrDil9EHnSk0cX-Pq_Zkd8uosnsvQ6UoW9PR28Pcpk/edit

După preînscriere, cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării Adunării Generale, membrii vor completa formularul de înscriere pe platforma online prin intermediul căreia se vor desfășura lucrările Adunării Generale. Pentru asigurarea timpului necesar verificării și permiterii accesului membrilor, platforma se va deschide la ora 13,00.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14,30, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

                                                                                                       Consiliul filialei,

Leave your comment