Acte necesare înscrierii la EXAMENUL DE ACCES – sesiunea 01 şi 03 octombrie 2021

Actele necesare înscrierii la EXAMENUL DE ACCES – sesiunea 01 şi 03 octombrie 2021, sunt:

– Pentru accesul la categoria expert contabil:  copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;

– Pentru accesul la categoria contabil autorizat:  copie legalizată după actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educatiei și Cercetării

  • 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) – pentru categoria experți contabili
  • 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) – pentru categoria contabili autorizați.

Actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină de carton şi se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul, zilnic de luni până vineri, între orele 9,00 – 17,00,  până pe data de 17 septembrie 2021.

***

Structură probe examene

  • În ziua de 1 octombrie 2021 va avea loc proba scrisă la disciplinele  ContabilitateFiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 orepentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
  • În ziua de  3 octombrie 2021  va avea loc proba scrisă la disciplinele  Evaluare economică şi financiară a întreprinderilorAuditExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 orepentru categoria expert contabil;
  • În ziua de 3 octombrie 2021  va avea loc proba scrisă la disciplinele ContabilitateAuditEvaluare economică şi financiară a întreprinderiiExpertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.
  • Se declarã admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină. 

Leave your comment