Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
În atenția membrilor 

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art. 3, lit. g) Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabili autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (...) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC. De asemenea, potrivit art. 1 pct. A1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”. Astfel, membri care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.


24.02.2020 - MFP: Proiect de ordin ce vizează livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=17014

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 24 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 24 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 

*** 

Articolul 25 mai 2020, noul termen de depunere a Declarației unice 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=17022

   

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 24 februarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=17029

 


20.02.2020 - Despre gestionarea riscurilor asociate IMM-urilor, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16998

  


19.02.2020 - Un nou model al Formularului 120, pus în dezbatere publică de ANAF
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16985

 

***

Articolul Decizii relevante în domeniul fiscal, adoptate de ECOFIN

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16990

     


18.02.2020 - Proiect: Modificarea Declarației 390

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16950

  

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 17 februarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16957

  

***

Articolul IFAC: Regândirea rolului viitorilor contabili – Apelul nostru la acțiune

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16961

 


17.02.2020 - IFAC: Performanța și managementul financiar, factorii-cheie pentru supraviețuirea întreprinderilor mici și mijlocii într-un mediu volatil

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16931 

   

***

Articolul IFAC: Profesioniștii contabili – preluarea inițiativei în raport cu etica și încrederea în sistemele fiscale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16936

  

***

Articol ANAF: Un nou ghid privind întocmirea și depunerea raportărilor anuale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16946

 

***

 Buletin legislativ CECCAR – 17 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

  


13.02.2020 - Puncte de vedere IFAC pe subiecte de actualitate, disponibile în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16914

 


12.02.2020 - Lupta împotriva corupției implică eforturi din partea contabililor: iată cum 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16900

 

***

Articolul Combaterea corupției prin educația în afaceri

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16909

***

În atenția membrilor

Raportul de activitate pentru anul 2019 este disponibil pe platforma raport.ceccar.ro. 

Declarație pe proprie răspundere - capacitate deplină de exercițiu <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - nu a suferit nicio condamnare <<click aici>>

Declarație Asigurare profesională <<click aici>>


10.02.2020 - CECCAR se alătură vocilor care susțin necesitatea elaborării unor informații standardizate referitoare la sustenabilitate, prin aderarea la Alianța SASB

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16867

 

***

Buletin legislativ CECCAR - 10 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 10 februarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16874 

 


07.02.2020 - Articolul Declaraţii de candidatură 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=7526


05.02.2020 - Codul de procedură fiscală: noi prevederi privind aranjamentele transfrontaliere 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16848

 

***

Articolul OG nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16845

***

Articolul Proiect ANAF: Formularul 394 va include date privind tranzacțiile cu persoanele afiliate

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16841

    


04.02.2020 - Newsletterul lunii ianuarie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele două luni

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16829

 

*** 

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 3 februarie 2020 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16823

 

***

Articolul Despre Formatul unic european, într-un document elaborat de Accountancy Europe, tradus de CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16818

   


03.02.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 3 februarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 februarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


29.01.2020 - Noul model și conținutul „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, publicate în Monitorul Oficial

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16736

  


28.01.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 28 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 28 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

  


27.01.2020 - Articolul Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal, în dezbatere publică pe site-ul MFP

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16693

***

Articolul Ziua Internațională a Educației

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16682


21.01.2020 - Articolul Pozițiile de contabili și economiști, în topul căutărilor în 2019, potrivit unei analize eJobs

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16636


20.01.2020 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 20 ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16623


16.01.2020 -  În atenția membrilor CECCAR -  Clarificări în legătură cu Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

Potrivit art. 5. alin (1), lit e) din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului experţii contabili şi contabilii autorizaţi având calitatea de entități raportoare,  trebuie să se conformeze tuturor obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia (art. 60, alin. 3)., respectiv până la data de 21 ianuarie 2020, potrivit comunicatului Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor  (ONPCSB) afișat la http://www.onpcsb.ro.

În ce privește obligația prevăzută la art. 23 alin (1), privind desemnarea uneia sau mai multor persoane cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, vă reamintim că sunt exceptate de la desemnare și comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum și entitățile raportoare prevăzute la art. 5 lit. i), acestea  având doar obligațiile legale de raportare numerar, de identificare a clientelei, de întocmire norme și politici interne, etc. Potrivit precizării aflată pe pagina ONPCSB obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație și nu de expertul contabil sau contabilul autorizat pentru clienții săi.

În situația în care experții contabili sau contabili autorizați ofera servicii de consultanță clienților acestora, în acest sens, se recomandă întelegerea si aplicarea corespunzătoare a art. 5 lit. i) în care sunt prezentate excepțiile de la obligația de desemnare a persoanei în relația cu ONPCSB. Totodată, pentru a se evita orice confuzie în întelegerea prevederilor art. 5 lit g) în care sunt menționati ca entități raportoare și “furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);” se va avea în vedere și art. 2 lit. l din lege care definește  semnificatia acestor categorii de entitati raportoare. 

***

Articolul Proiect normativ: contravențiile pentru nerespectarea termenelor privind dotarea cu aparate de marcat electronice de către operatorii economici, scoase de sub incidența „Legii prevenirii”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16613

 


14.01.2020 - Oportunitate de angajare: expert contabil în cadrul unei companii din Franța

Aflați detalii pe site-ul CECCAR

  

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 13 ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16575

   

***

Articolul Un alt instrument util pentru activitatea profesională a membrilor, disponibil acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16585

 


13.01.2020 - Articolul Proiect de ordonanță privind instituirea obligației intermediarilor de a raporta informații referitoare la anumite aranjamente transfrontaliere

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16532

 

***

Articolul Comunicat - Legea nr. 129/2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16518

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 13 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 13 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

 


10.01.2020 - În atenția membrilor CECCAR

Vă reamintim faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care abrogă Legea nr. 656/2002.

Potrivit prevederilor art.60 (3) din lege, entităţile raportoare sunt obligate să se conformeze tuturor obligaţiilor ce le revin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv 21 ianuarie 2020.

Intră sub incidența Legii nr. 129/2019 entitățile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, respectiv:

a)     “instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b)     instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c)      administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d)     furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e)     auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f)        notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g)     furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h)     agenţii imobiliari;

i)        alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

    (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), agenţii şi distribuitorii instituţiilor emitente de monedă electronică şi instituţiilor de plată, inclusiv cei ai instituţiilor din alte state membre care prestează servicii pe teritoriul României ori punctul central de contact, după caz, respectă obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.

    (3) În aplicarea alin. (2), instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată le impun contractual agenţilor şi distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României conformarea la prevederile din prezenta lege şi din reglementările emise în aplicarea acesteia şi stabilesc mecanismele de conformare”. 

Printre cele mai importante obligații instituite de noul act normativ, se numără:
1. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019
Conform art. 23 entitatile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor încredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Sunt exceptate de la desemnare si comunicare persoanele fizice care au calitatea de entitate raportoare, precum si entitatile raportoare prevazute la art. 5 lit. i).

Persoanele prevăzute la art. 5 lit. i) au obligațiile legale (de raportare numerar, de identificare a clientelei, de intocmire norme și politic interne etc) cu privire la respectivele operațiuni, fără a desemna o persoană.

Persoanele care nu se regasesc în lista exhaustiva de la art. 5 din lege nu au nicio obligație referitor la acest domeniu.

Neîndeplinirea obligației de desemnare atrage o amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice, in timp ce pentru persoanele juridice, amenzii de mai sus i se adauga 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, anterioara datei intocmirii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul, obligație prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției - rubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” - subrubrica ”Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, se recomandă retransmiterea informațiilor în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).     

Obligația prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație.

2. Declararea beneficiarului real al persoanelor juridice

Societățile supuse obligației de înregistrare la Registrul Comertului trebuie să depună o declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real al persoanei juridice. Declaratia se depune in 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale sau in 15 zile de la aparitia oricarei modificari privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Primul termen pentru depunerea acestei declaratii este 21 iulie 2020, iar sanctiunea pentru nerespectatea obligatiei poate ajunge la 10.000 lei si dizolvarea societatii.
3. Obligația de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

·        Obligatia de raportare a tranzactiilor suspecte (art. 6);

·        Obligația de raportare a unor tranzacții care nu prezintă indicatori de suspiciune (art. 7), respectiv :

-          raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

-          raportarea transferurilor externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii;

-          raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată exclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani. 

Raportarea tranzacțiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, nu exclude și raportarea acestora ca tranzacții suspecte, dacă există indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu expertului contabil, contabilului autorizat, care îi acordă consultanță contabilă, fiscală, financiară sau de afaceri.

În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

4. Obligația de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern și a procedurilor de administrare a riscurilor de spălare a banilor

-          Obligații decurgand din procedura raportarii (art. 8-9);

-          Obligația de a aplica masurile de cunoastere a clientelei

-          Obligații decurgand din utilizarea unor terte parti (art. 18);

-          Obligația de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19);

-          Obligația pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21);

-          Obligația identificarii si evaluarii riscurilor (art. 25);

-          Obligația de a comunica Oficiului datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege (art. 26).

Concret, trebuie elaborate și puse efectiv în aplicare, de către toate entitătile raportoare prevăzute la art. 5 lit. e), măsuri:

•          în materie de cunoastere a clientelei;

•          în materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente;

•          în materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

•          în materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii;

•          de instruire si evaluare periodica a angajatilor.

Conform Legii nr. 656/2002 obligația de întocmire a politicilor și normelor în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului revenea organismului de autoreglementare (art 20 alin. 2).  În prezent toate entitățile raportoare de la art. 5 lit. e) au obligația de a întocmi aceste norme personal, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică (art 24 din Legea nr. 129/2019).

     Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, CECCAR va elabora reglementări sectoriale în vederea aplicării legii, iar obligația de întocmire de norme și politici interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor revine fiecărei entități raportoare menționată la art. 5 lit. e) din lege, acestea fiind întocmite în funcție de natura și volumul activității desfășurate de fiecare.

***

Articolul Noi prevederi pentru contractele part-time și accizele la carburanți

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16501

 

***

Articolul Procedura de stabilire a sumelor din impozitul anual datorat destinate susținerii entităților nonprofit și unităților de cult, în consultare publică

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16513 

 


09.01.2020 - Oana Nicorescu, povești din practică: rețeta unei afaceri de succes 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16486 

***

Articolul ANAF: Proiect de ordin pentru un nou model al formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16495

 

***

Articolul Oportunități de angajare 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?page_id=14651

  


08.01.2020 - Buletinul de știri Accountancy Europe – ianuarie 2020

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16483 


07.01.2020 - Noile standarde Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16445

 

***

Articolul Două noi documente ale IFAC privind viitorul profesiei contabile, traduse de CECCAR în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16464 

 


06.01.2020 - CECCAR vă prezintă noutățile fiscale la început de an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor, în vederea îmbunătățirii serviciilor profesionale pe care experții contabili și contabilii autorizați le oferă clienților, prin organizarea unor cursuri de pregătire teoretică și practică privind un subiect de mare actualitate: tratamentul corect al TVA privind operațiunile intracomunitare de livrări de bunuri.

Potrivit reglementărilor în domeniu, începând cu data de 1 ianuarie 2020, intră în vigoare Directiva 1.910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind TVA și Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Având în vedere prevederile legislative amintite, cursul intitulat Noutăți fiscale în materie de TVA. Noi reglementări începând cu 1 ianuarie 2020 va aborda aspecte referitoare la:

·         Tratamentul TVA intracomunitar privind:

        Noile condiții de scutiri pentru operațiunile intracomunitare;

        Justificarea transportului intracomunitar în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

        Stocuri transmise la dispoziția unui client;

        Livrări succesive de bunuri;

        Transferuri și non-transferuri;

·         Locul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii. Reguli generale și reguli particulare. Prestări de servicii pe cale electronică;

·         Alte noutăți în materie de TVA.

De asemenea, aflându-ne la începutul unui nou an fiscal, cu prilejul acestui curs vor fi abordate și alte noutăți legislative în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile sunt interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR care au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

      La filiala CECCAR CĂLĂRAȘI, cursul va avea loc în data de 20 ianuarie 2020, ora 14,00.


03.01.2020 - Buletin legislativ CECCAR – 3 ianuarie 2020

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 3 ianuarie 2020, publicat pe site-ul CECCAR.

   


Program de sărbători

În atenția membrilor și stagiarilor - filiala CECCAR Călărași

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, vă informăm că în perioada 24 decembrie 2019 - 02 ianuarie 2020, inclusiv, filiala CECCAR Călărași va fi închisă. În această perioadă nu se vor audita nici rapoartele de expertiză contabilă judiciară.


Articolul CECCAR – Bilanț și perspective, la final de an 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16393

 


Crăciun fericit! 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16337

  

***

Articolul Proiecte de acte normative 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16361 

***

Articolul Ce surprize ne pregăteşte anul 2020 în domeniul TVA? 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16352

***

Articolul - Plata defalcată a TVA, abrogată prin Ordonanță de urgență  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16342

  


Sărbători fericite! La mulți ani!

  


18.12.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 16 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16249 

 

***

Articolul „Un copil, un brăduț. O prietenie pe viață”: CECCAR, alături de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva în campania de responsabilizare a celor mici față de natură 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16288

   

***

Buletin legislativ CECCAR - 18 decembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 18 decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


17.12.2019 - „Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili”, emis de IESBA, tradus în limba română de CECCAR 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16233

 


16.12.2019 Articolul Ce își dorește un expert contabil de la… Moș Crăciun 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16222

  


13.12.2019 Conferința „TVA în era digitală”: oportunitățile și provocările pe care noile tehnologii le aduc în domeniul TVA, analizate de specialiști în fiscalitate, oficiali ai UE și reprezentanți ai mediului de business

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16196

 

***

Articolul O coaliție globală condusă de IFAC atrage atenția asupra importanței bunei gestionări a finanțelor publice pentru economiile emergente

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16215

 


12.12.2019 Buletin legislativ CECCAR – 12 decembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12 decembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


11.12.2019 România, reprezentată în Grupul de experți în domeniul TVA de la nivelul Comisiei Europene. Propunerile țării noastre în ședința de la finalul lunii noiembrie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16182

   


03.12.2019 - CECCAR a lansat ghidul „Investitor în România”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -   http://ceccar.ro/ro/?p=16165 

 


03.12.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=16157

 


02.12.2019 - Conferință ETAF privind „Dinamica viitoare a politicii fiscale UE” - 5 decembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16134

 

***

Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 2 decembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16145

 


29.11.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  

***

Articolul „Succesul businessului și rolul profesionistului contabil”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16121

 


28.11.2019 - Intrastat 2020: pragurile valorice vor fi menținute la nivelul celor stabilite pentru 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=16110

  


26.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 25 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16087 

  


25.11.2019 - Anunț angajare - Auditor de calitate – CECCAR Filiala București

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, în vederea ocupării postului de auditor de calitate pentru CECCAR Filiala București, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         are capacitate deplină de exerciţiu;

·         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã;

·         capacitate de analiză şi sinteză;

·         abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București, după cum urmează:

·         dosarele de înscriere se vor depune în perioada 25.11.2019 până la data 6.12.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la  sediul Aparatului Central, Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, București;

·         proba scrisă și interviul au loc în data de 9.12.2019, cu începere de la ora 11.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

·         copia actului de identitate.

BIBLIOGRAFIE

·         Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

·         Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

·         Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

·         Codul etic national al profesioniștilor contabili.


22.11.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 22 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 22 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

   


21.11.2019 - Conferința „TVA în era digitală” – 6 decembrie 2019, Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16062

  

***

„Investitor în România”, o nouă publicație în sprijinul antreprenoriatului, apărută la Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat publicația „Investitor în România”, un ghid ce promovează țara noastră drept o posibilă destinaţie pentru investiţiile străine, precum și serviciile cu care un expert contabil poate veni în întâmpinarea nevoilor unui investitor.

Lucrarea prezintă, totodată, indicatorii macroeconomici, legislația fiscală și contabilă și paşii pentru deschiderea unei afaceri sau legislaţia muncii.

Publicația „Investitor în România” poate fi accesată gratuit, pe site-ul CECCAR.

 


20.11.2019 - Articolul Ședința anuală a Consiliului IFAC, 13-14 noiembrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16055 

 


19.11.2019 - Săptămâna antreprenoriatului – CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16022 

 


18.11.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 18 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16013

  


15.11.2019 -  Buletin legislativ CECCAR – 15 noiembrie 2019 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 15 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


14.11.2019 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 12 noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=15936

  

***

Articolul Delegație a CECCAR, la ședința anuală a Consiliului IFAC, la Vancouver

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15942

 


11.11.2019 - Articolul Topul Național al Firmelor Private din România, ediția a XXVII-a – „30 de ani de libertate antreprenorială”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15905


08.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 09.11.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos: 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/aptitudini.php 

 

***

La mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică! 

 

 

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 8 noiembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 8 noiembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

    


05.11.2019 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15891 


31.10.2019 - Newsletterul lunii octombrie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15865

 


30.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 28 octombrie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15827 

 

*** 

Articolul CECCAR, la întâlnirea Tax Policy Group de la Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15842


29.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

***

Articolul Seria „Pregătit pentru viitor”, lansată de IFAC pentru a trata modificarea rolurilor contabililor angajați, disponibilă acum în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15796 

 

***

Informare: Cercetare România şi Ungaria – aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii  

 

O echipă de profesionişti contabili din România şi Ungaria, cadre didactice universitare, derulează un proiect de cercetare privind unele aspecte etice ale activităţilor din domeniul contabilităţii. Peresoanele interesate să participe la această cercetare o pot face prin completarea unui chestionar care este disponibil aici.

Timpul necesar completării chestionarului este de aproximativ 15 minute.

CECCAR își declină orice responsabilitate în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin completarea chestionarului menționat mai sus. Dacă decideți să transmiteți chestionarul completat conform link-ului indicat către inițiatorii proiectului, vă recomandăm să analizați politicile lor privind confidențialitatea. CECCAR nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către inițiatorii proiectului cu această ocazie, precum și cu privire la o posibilă prelucrare ulterioară a datelor.


21.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 21 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15725

 


17.10.2019 - Articolul 16 octombrie 2019 – „Ziua Eticii Globale”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15671

    

***

Articolul Autoritatea Europeană a Muncii și-a început activitatea 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15718

 


 


15.10.2019 - Un nou raport al IFAC arată că profesia contabilă reprezintă un factor-cheie în adoptarea de standarde internaționale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15656


14.10.2019 - Articolul Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 14 octombrie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15645 

   


09.10.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 9 octombrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 9 octombrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 

 


07.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 7 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15629

    


02.10.2019 - Șef Birou administrativ – Filiala Olt

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

·         Cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

·         Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

·         Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

·         Capacitate deplină de exerciţiu;

·         Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

·         Îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

·         Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·         Studii superioare finalizate;

·         Capacitate de analiză şi sinteză;

·         Abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

·         Rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

·         Cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

·         Comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt din Slatina, Str. Păcii nr. 3, Bl. 3, Sc. A, Ap. 3, jud. Olt, după cum urmează:

·         Dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.10.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Olt;

·         Proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 24.10.2019, începând cu ora 11.00;

·         Comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Olt.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

·         Cerere de înscriere la concurs;

·         CV-ul semnat pe fiecare pagină;

·         Copia actului de identitate;

·         Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

·         Copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

·         Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie

·          Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

·         Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

·         Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli, fluxurile financiare si evidenta contabila in cadrul CECCAR, cu modificarile ulterioare;

·         Normele nr. 5924/2008 privind organizarea si inventarierea CECCAR, cu mnodificarile ulterioare;

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;

·         Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

·         Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

·         Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

·         Legea nr. 82/1991  a contabilitãții, actualizată;

·         Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

·         Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

·         Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

·         Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;

·         Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;

·         Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.


01.10.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15609

  


26.09.2019 - ANAF: O nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual – eliberarea cazierului fiscal

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15586

  

***

Articolul Prima întâlnire a Panelului Internațional de Educație Contabilă, 12-13 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15592 

   


25.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 25 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 25 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

***

MFP:Termenul pentru anunțarea intenției de restructurare financiară se extinde până la 31 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15575

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15569


17.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 17 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 17 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

***

„Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, disponibil acum și în varianta electronică

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15529


16.09.2019 - Buletinul de știri săptămânal ETAF – 16 septembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15524


12.09.2019 - Prezentarea OG nr. 6/2019, realizată de Ministerul Finanțelor Publice

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15497


11.09.2019 - CECCAR, în dialog cu MFP pe tema transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/822

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15482


10.09.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 10 septembrie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 10 septembrie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15459


05.09.2019 - IFAC lansează seria „Pregătit pentru viitor” pentru a trata modificarea rolurilor contabililor angajați

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  -  http://ceccar.ro/ro/?p=15452


04.09.2019 - Forumul angajatorilor CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=15440

  


03.09.2019 -  Cum poate ajuta externalizarea serviciilor financiar-contabile compania? Aflați răspunsul într-un document publicat de Chartered Professional Accountants of Canada, tradus în limba română de CECCAR 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  -  http://ceccar.ro/ro/?p=15431

 

***

Precizări importante cu privire la examenul de acces – CECCAR. Publicații utile

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15405 

 

***

Proiect de ordin BNR: IFN-urile vor aplica IFRS 9 începând cu 2022

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15411

 

***

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15423

 


27.08.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 27 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 27 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


20.08.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 20 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 20 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


16.08.2019 - România, rol important în dezvoltarea profesiei contabile la nivel internațional

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15337

  

***

Articolul Curier legislativ: Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15344

 


14.08.2019 - Ministerul Finanțelor Publice extinde accesul autorităților și instituțiilor la cazierul fiscal al contribuabililor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15331

 


13.08.2019 - România, reprezentată în Panelul Internațional pentru Educație al IFAC

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15327

 


12.08.2019 - Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu, sesiunea 5-6 octombrie 2019

        Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

        În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

        Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

        Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire, în baza unui username si a unei parole (conturile vor fi create de către Direcția Informatică în baza adreselor de mail ale candidaților, transmise de către filiale). Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

        Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

        Vă remintim că termenul final pentru depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de acces din sesiunea 5-6 octombrie a.c. este 13 septembrie 2019.

***

Anunț angajare - Șef Birou evidență tablou – Filiala Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Barbu Lăutaru nr. 1jud. Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iași, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 12.09.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Iași;
 • susținerea interviului și testarea pentru verificarea cunoștințelor profesionale au loc la data de 19.09.2019, între orele 10.00-14.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iași.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                               

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili. 

***

Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCARCorpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine.

 

***

Buletin legislativ CECCAR – 12 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 12 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR. 

  


08.08.2019 -  Anunț angajare - Șef Birou stagiu și pregătire profesională – Filiala Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11jud. Harghita, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare finalizate;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita din Str. Harghita nr. 11, jud. Harghita, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.08.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Harghita;

 • proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 21.08.2016, începând cu ora 9.00;

 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 •  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.  


07.08.2019 - Anunț angajare redactor/corector de carte - Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor/corector de carte, pe durata determinată, în cadrul Editurii CECCAR. Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);
 • cunoștințe solide de limba română;
 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin 3 ani pe un post similar);
 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;
 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Word);
 • capacitate de organizare , analiză și sinteză;
 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;

Descrierea postului:

 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;
 • participă la întregul proces editorial ;
 • ține legătura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;
 • colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4:

 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.08.2019, ora 10.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 9.08.2019, ora 12.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină. 

06.08.2019 - ANAF propune creșterea plafoanelor datoriilor restante în funcție de care se aplică poprirea bancară

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15280

 


05.08.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 5 august 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 5 august 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


30.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15231

 


29.07.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 29 iulie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 29 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.


25.07.2019 - Ofertă destinată exclusiv membrilor CECCAR

   

***

A fost lansată cea de-a XVII-a ediţie a „Cartei Albe a IMM-urilor din România”, lucrare realizată de CNIPMMR în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15203

  


24.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15197

 


23.07.2019 - Newsletterul trimestrial ETAF: Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare țară în domeniul dreptului profesional și legislației fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15112

   

***

Articolul Curier legislativ: Modificări fiscale aduse domeniului construcțiilor prin OUG nr. 43/2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15150

 


22.07.2019 - Buletin legislativ CECCAR – 19 iulie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 19 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

 


18.07.2019 - „Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” (Legea nr.129/2019), publicată în Monitorul Oficial 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15058

  


ANUNȚ ANGAJARE   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București  

Denumire post: Auditor de calitate (două posturi) 

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată 

Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil              

Condiţii generale:  

1.     are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2.     cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.     are capacitate deplină de exercițiu;

5.     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6.     îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

7.     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

              Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:  

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;

·         experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;

·         capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;

·         încredere și siguranță;

·         capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·         excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;

·         participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;

·         rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·         cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·         comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

              Descrierea generală a responsabilităților:  

·         Auditează lucrările de expertiză contabilă judiciară și opiniile separate ale experților contabili consilieri ai părților, după caz, prezentate înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;

·         Verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza și mandatul primit, pe baza declarației date pe propria răspundere și semnată de către expertul contabil;

·         Îndrumă membrii instituției în aplicarea legislației și reglementărilor în domeniu, a Codului etic național al profesioniștilor contabili și a normelor profesionale emise de către instituție;

·         Întocmește referat (dacă este cazul), pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară prezentat auditului de calitate;

·         La solicitarea comisiei de disciplină, întocmește referat pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară;

·         Semnalează problemele deosebite ivite în activitatea auditului de calitate a expertizelor contabile judiciare;

·         Înregistrează în format electronic Registrul de evidență a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară;

·         Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;

·         Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.

       Ce oferim:  

·         Mediu de lucru plăcut și profesionist;

·         Bonuri de masă;

·         Tichete de vacanță;

·         Concediu de odihnă plătit corelat cu vechimea totală în muncă (între 20 și 30 zile lucrătoare);

·         Posibilități de dezvoltare profesională și instruire constantă.

  Dacă sunteți interesat/interesată, vă invităm să aplicați pentru acest post, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la interviu și susținerea probei scrise. 

Proba scrisă constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului, precum și întrebări din bibliografia prevăzută pentru acest post. 

Interviul și susținerea probei scrise vor avea loc în data de 24.07.2019, ora 11.00, la sediul CECCAR din Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, București.                 

Bibliografia necesară    

1.     Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.     Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.     Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

4.     Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile;

5.     Codul etic național al profesioniștilor contabili.


Ziua Națională a Contabilului Român 2019 – „Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra”

Filiala CECCAR Călărași, vă invită în data de 12 iulie 2019, de la ora 14:00, la sediul filialei din str. Victor Babeș nr. 2 pentru a sărbători împreună Ziua Națională a Contabilului RomânProgramul ZNCR 2019 - filiala Călărași <<click aici>>.

Înscrierea membrilor pentru participarea la eveniment se va face prin formularul care este disponibil aici - https://docs.google.com/forms/d/1dyEdgrzjn1RPxUNw-Oz5AnMtPXcNl4wU8oXiVQZ06us/viewform?edit_requested=true 


08.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14994

   


05.07.2019 - Articolul 10 idei pentru a transforma guvernanța corporativă într-un stimulent al unei economii sustenabile

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14986

 

   


03.07.2019 - Buletinul de stiri ETAF din 1 iulie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14961

   


02.07.2019 - Provocările din domeniul contabil, dezbătute la cea de-a doua ediție a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14957

   


25.06.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14916 

  

***

Recomandările IFAC către G20 – reglementări inteligente, transparență sporită și creștere incluzivă

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14923 

 

    


21.06.2019 - Raport IFAC: Profesioniști contabili angajați pregătiți pentru viitor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14901

  

***

Adunarea membrilor Accountancy Europe, 19 iunie, Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14907

 


19.06.2019 - Accountancy Europe: Simplificarea procedurilor privind reținerea la sursă a impozitului - Calea către reducerea costurilor de conformitate

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14869

 


18.06.2019 - Buletin de știri ETAF din 17 iunie 2019: Manualul OECD pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14860


14.06.2019 -  Președintele CECCAR, ales ca membru al Consiliului ETAF 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14831

 


12.06.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14803

  

***

IFAC: Gestionarea cu încredere a dilemelor etice

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14806

 

***

IFAC: Criminalitatea informatică amenință încrederea în mediul de afaceri – cum pot ajuta contabilii

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14825 

 


05.06.2019 Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14794

  


03.06.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – mai 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14784

 


31.05.2019 - Anunț privind Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019. Citiți întreg materialul <<aici>>

și Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019Citiți întreg materialul <<aici>>.


28.05.2019 - Anunț pentru membri

Conform Circularei nr. 4.344 / 28.05.2019 vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19 / 519 / 27.05.2019 s-a aprobat prelungirea valabilității amprentelor parafelor aferente anului 2018, exclusiv pentru membrii cu drept de exercitare a profesiei care nu au primit amprenta solicitată pentru anul 2019.

***  

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14773

 

***

Consultarea Comisiei Europene de evaluare a instrumentelor utilizate pentru a comunica cu publicul cu privire la politica fiscală a UE

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -   http://ceccar.ro/ro/?p=14763

***

Ministrul Ștefan-Radu Oprea, în dialog cu profesioniștii contabili din județul Bacău

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14757

***

Articolul Forumul OECD 2019 și Conferința ministerială, 20-23 mai 2019, Paris

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14741 

 

***

Articolul (VIDEO) Accountancy Europe: De ce are nevoie societatea de contabili?
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -   
http://ceccar.ro/ro/?p=14729


22.05.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14696

  


17.05.2019 - MFP a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14687


15.05.2019 - Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14634 


14.05.2019 - Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14609 


03.05.2019 - Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14550

***

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii aprilie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14560

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14557


PAȘTE FERICIT!


PAȘTE FERICIT!

 

***

19.04.2019 - Raportul IFAC privind „Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi”, disponibil la secțiunea Publicații

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14477

***

Documentele de poziție ale IFAC, disponibile acum în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14487

 

***

 „Touch Nordic” - Turku (Finlanda), 17-18 iunie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14502

  


15.04.2019 - „Accountancy Profession Strategic Forum”, Malta, 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14432 

  

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14439

 


12.04.2019 - Șef birou stagiu și pregătire profesională – Filiala CECCAR Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita, din Str. Harghita nr. 11, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 23 aprilie 2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00 la sediul Filialei CECCAR Harghita;
 • proba scrisă are loc în data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili. 

11.04.2019 - Conferinţa Științifică Internaţională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14397 

 

***

Posturi vacante Filiala CECCAR Bihor: secretar și sef Birou stagiu și dezvoltare profesională

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar, pe perioadă nedeterminată, și a unui post de Șef birou stagiu și dezvoltare profesională cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.04.2019, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc în data de 22.04.2019, ora 9.30, la sediul filialei Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.  

***

Articol IFAC: Eficacitatea organizațiilor internaționale, esențială pentru soluționarea provocărilor globale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14415

 


08.04.2019 - Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14356

   


05.04.2019 - „Qatar Investment Expo”, 30 septembrie-2 octombrie 2019

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14345

 


04.04.2019 - Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14321

    


03.04.2019 - Informare

Conform Circularei nr. 2.968 / 03.04.2019, vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 19 / 516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea facilităților financiare prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru toți membrii CECCAR, care au achitat integral cotizația aferentă anului 2019 până la data de 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depună raportul de activitate pe platforma online a CECCAR.  

***

ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14284 

  


02.04.2019 - Două publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14267  

  

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna această

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14273

 


01.04.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – martie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14252

   

***

Conform Circularei nr. 2.905 / 01.04.2019 vă informăm că, în cadrul Conferinței Naționale din 30.03.2019 s-a hotărât, prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30.04.2019 (Hotărârea nr. 19 / 85 / 30.03.2019)Monitorul oficial <<click aici>>.


27.03.2019 - Curier legislativ: Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14245 

 


25.03.2019 - Buletinul de știri ETAF din 25 martie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14237

  


20.03.2019 - Curier legislativ: Termenul de depunere a Declarației unice, prelungit până la 31 iulie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14216

  


18.03.2019 - Congresul internațional al Ordinului Experților Contabililor din Portugalia și cel de-al XXXIX-lea Seminar CILEA, 14-15 martie 2019, Lisabona

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14170 

    ***

***

Rezultatele Consiliului ECOFIN, prezentate în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14185 

  

***

Mituri și adevăruri privind anti-reglementarea și certificarea profesională

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14196

  


14.03.2019 - Ședința Comitetului pentru Practici Mici si Mijlocii din cadrul IFAC - Tokyo, 25-26 februarie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14136

  


13.03.2019 - Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 martie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14092

         

***

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Domeniul financiar-contabil, în topul căutărilor utilizatorilor pentru a doua lună la rând, potrivit unei analize BestJobs

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14125

 


11.03.2019 - Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14068

***

Document de poziție

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14052

***

Noutățile fiscale europene în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14039

 

***

Convocări la Conferința Națională din 30 aprilie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14076  


08.03.2019 - ANUNȚ

CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

În calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor, astfel încât acordurile încheiate să se alinieze la cadrul legal prevăzut de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precum și de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului menționat.

Așadar, având în vedere importanța reglementărilor mai sus menționate și pentru a evita eventuale riscuri la care ar putea fi expuși, CECCAR le recomandă profesioniștilor contabili ca toate contractele pe care le încheie cu clienții să cuprindă și următoarele clauze:

1.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normele interne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

1.2 În înțelesul prevederilor RGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de date personale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) este Persoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 și următoarele din Regulament.

1.3 Împuternicitul acționează numai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.

1.4 Operatorul este, în temeiul art. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPD să fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

1.5 Nicio prevedere din acest contract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directe în materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.6 Clauzele de mai sus se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestor date și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce privește respectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sau profesionale, la termenele stipulate în acestea.


06.03.2019 - Cum poate fi impulsionat potențialul de creștere a întreprinderilor mici și mijlocii?

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14010

 

***

IFAC: Provocările PMM-urilor europene în raport cu situația globală    

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14008 

   


04.03.2019 - Noutăți europene din domeniul economic, disponibile în Buletinul de știri ETAF din 4 martie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14000 

    


01.03.2019 - ANUNȚ - Prelungire perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la 31 martie 2019

Prin Hotărârea nr.19/511 din 28.02.2019 a Consiliului superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018 și au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Hotărârea nr.19/511 din 28.02.2019 a apărut în M.O., partea I, nr.195/12.03.2019. Monitorul oficial <<click aici>>.


28.02.2019 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13974

 


27.02.2019 - Consiliul UE: Președinția și Parlamentul european au convenit asupra unui nou cadru de reglementare și de supraveghere pentru firmele de investiții

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13963

  


25.02.2019 - Curier legislativ: Principalele modificări aduse de Ordinul comun nr. 611/138/127/2019. Modificarea Declarației 112

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13947

  


25.02.2019 - Proiect de expunere - Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13921

  

***

Noutăți europene fiscale în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13934

 


19.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 18 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13869

  

***

Digitalizarea informațiilor financiare ale companiilor cotate: Formatul electronic unic european (ESEF)

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13876

  


18.02.2019 - Kevin Dancey, CEO al IFAC, despre condițiile pentru impozitarea economiei digitale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13860

  


15.02.2019 - Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13848

  


14.02.2019 - Articolul Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13836

 

  


13.02.2019 - Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13818

 

   

    


 12.02.2019 - Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13745

  

***

Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13780

  


11.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 11 februarie  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=13738 

 


06.02.2019 - EU-GCC Business Forum, Kuweit, 19-20 martie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13657

 

   


04.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 4 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13587

  


01.02.2019 - Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute anul trecut și continuate în 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13571

   


29.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 28 ianuarie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13509

  


25.01.2019 - Lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția din sistemele fiscale sunt cele mai mari preocupări ale publicului din țările G20

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13500

 


23.01.2019 - (VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 22 ianuarie 2019: prioritățile Președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13456 

   

   

  

***

Practicile mici și mijlocii și organismele profesionale contabile trebuie să colaboreze pentru a se adapta schimbărilor aduse de un viitor caracterizat de evoluții permanente, recomandă un raport global 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13453 


22.01.2019 - Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13448

 


21.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 21 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13414

  

***

Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13418

 

 


16.01.2019 - Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a Uniunii Europene  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13365 

 

 


14.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13345

  


08.01.2019 - IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13303  

   

     

 

     


03.01.2019 - Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13267 

 


20.12.2018 - Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13236

   


17.12.2018 - Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13194

 

***

Buletinul de știri ETAF din 17 decembrie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13201

  


14.12.2018 - Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13174

   


12.12.2018 - Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13160

  


11.12.2018 - Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13138

    


07.12.2018 - Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13131

  


05.12.2018 - Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13111

 

***

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13117

  


04.12.2018 - Newsletterul ETAF din 4 decembrie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13104

   


03.12.2018 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13068 

 

***

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13072

 

***

Interviu Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultață în GDPR!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13083


01.12.2018 - 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13059


28.11.2018 - MFP: Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13041

 


 26.11.2018 - Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?” 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13010

  

***

Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13028


21.11.2018 - Articol IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți?

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12994


20.11.2018 - Apelul IFAC înaintea Summitului G20: reglementări inteligente, transparență ridicată, creștere economică favorabilă incluziunii

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12986

 


 19.11.2018 - Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12962

  


14.11.2018 - Buletine legislative  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922


13.11.2018 - WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12902 

     


12.11.2018 - Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie – Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12897 

 


07.11.2018 Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12882 


06.11.2018 Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12838

 

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12855

***

Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12869

 


30.10.2018 Buletinul de știri Accountancy Europe - octombrie 2018 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12819

 


29.10.2018 Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12805  

  


24.10.2018 - Articolul IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?p=12757 a fost publicat in October 24, 2018 at 12:25 pm. 

Articolul Jurisprudență europeană - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12777 a fost publicat in October 24, 2018 at 2:04 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=12789 a fost publicat in October 24, 2018 at 3:17 pm. 


19.10.2018 - Articolul Proiect legislativ ce vizează reducerea decalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului - http://ceccar.ro/ro/?p=12741 a fost publicat in October 19, 2018 at 10:13 am. 


18.10.2018 - Articolul Identitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12716 a fost publicat in October 17, 2018 at 5:47 pm. 


16.10.2018 - Articolul Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12691a fost publicat in October 16, 2018 at 12:00 pm. 

Articolul A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților” - http://ceccar.ro/ro/?p=12699 a fost publicat in October 16, 2018 at 4:17 pm. 


15.10.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor - http://ceccar.ro/ro/?p=12678 a fost publicat in October 15, 2018 at 3:36 pm. 


12.10.2018 - Articolul ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat - http://ceccar.ro/ro/?p=12675 a fost publicat in October 12, 2018 at 2:47 pm. 


10.10.2018 Articolul Noi luări de poziție cu privire la impozitarea economiei digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=12656 a fost publicat in October 10, 2018 at 1:11 pm. 


08.10.2018 Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12613 a fost publicat in October 8, 2018 at 11:31 am.

Articolul Consilier economic (Biroul expertize contabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) - CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12620 a fost publicat in October 8, 2018 at 1:39 pm. 

Articolul Referent - Direcția educație și echivalare calificări - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12626 a fost publicat in October 8, 2018 at 2:07 pm. 

Articolul Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentru propunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă - http://ceccar.ro/ro/?p=12637 a fost publicat in October 8, 2018 at 4:50 pm. 


05.10.2018 Articolul Cele mai mari provocări ale profesiei contabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12575 a fost publicat in October 5, 2018 at 10:45 am.


04.10.2018 Articolul Discursul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12555 a fost publicat in October 4, 2018 at 10:48 am. 

Articolul Extras din discursul președintelui UNBR, Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Este vremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie de expertiză combinată” - http://ceccar.ro/ro/?p=12571 a fost publicat in October 1, 2018 at 8:50 am. 


03.10.2018 Articolul Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XX-a ediții a Congresului profesiei contabile din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12518 a fost publicat in October 3, 2018 at 9:52 am. 

Articolul Propunerile de directive adoptate de ultimul Consiliu ECOFIN - http://ceccar.ro/ro/?p=12523 a fost publicat in October 3, 2018 at 11:51 am. 

Articolul (VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12541 a fost publicat in October 3, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre tema Congresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorul profesiei” - http://ceccar.ro/ro/?p=12550 a fost publicat in October 3, 2018 at 7:31 pm. 


02.10.2018 Articolul Buletinul de știri ETAF din 1 octombrie: diferențele de încasare a TVA, politica fiscală a Marii Britanii după Brexit și „lista neagră” a Uniunii Europene, criticată de Tax Justice Network - http://ceccar.ro/ro/?p=12506 a fost publicat in October 2, 2018 at 1:28 pm. 


01.10.2018 - Articolul Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12440 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:36 am. 

Articolul Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12448 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:08 am. 

Articolul Congresul profesiei contabile 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici - http://ceccar.ro/ro/?p=12463a fost publicat in October 1, 2018 at 4:15 pm.

Articolul Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintelui Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile - http://ceccar.ro/ro/?p=12468 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:21 pm. 

Articolul Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar fiscal-contabil” - http://ceccar.ro/ro/?p=12473 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:29 pm.

Articolul Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu - http://ceccar.ro/ro/?p=12480 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:10 am. 

Articolul George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor” - http://ceccar.ro/ro/?p=12490 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:15 am.

Articolul Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12485 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:00 am. 

 Articolul Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii” - http://ceccar.ro/ro/?p=12500 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:19 am. 

Articolul Șef Birou evidență tablou – Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12452 a fost publicat in October 1, 2018 at 1:44 pm. 


25.09.2018  

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu – pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009