Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Precizări privind autorizarea societăților de expertiză și contabilitate

Metodologia pentru evidența Avizului de principiu <<click aici>>

 Anexa 1.a CERERE inscriere SC <<click aici>>

Anexa 1.b CERERE modificare SC <<click aici>>

Conţinutul dosarului de înscriere în vederea autorizării:

Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă trebuie să cuprindă, avizul de principiu eliberat de filială pentru înscrierea societății în cauză la ONRCprecum și următoarele documente:

  • actele societatii în copie xerox conform cu originalul (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/Rezoluţia); 

  • în cazul societăților care se înscriu în cadrul CECCAR la un interval ce depășește 30 de zile de la emiterea certificatului de înregistrare emis de ONRC, se prezintă obligatoriu documentul emis de ONRC: Furnizare de informații extinse, conținând tot istoricul societății (coduri CAEN și asociați/administratori);
  • cererea de înscriere, declarația pe proprie răspundere, declarația privind funcționarea societății de expertiză contabilă/contabilitate și fișa pentru societăți comerciale completate de reprezentantul legal al societatii, membru al CECCAR <<click aici>>

  • actele de identitate ale administratorilor/asociaților societății: copie C.I. în cazul persoanelor fizice / copie certificat de înregistrare și act constitutiv în cazul persoanelor juridice

  • copia carnetului de membru C.E.C.C.A.R. al reprezentantului legal; 

CLASELE CAEN - cu completări 26.11.2015 (în vigoare)  - Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi, potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009