Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
21.02.2019 - În atenția experților contabili judiciari

Vă aducem la cunoștință că termenul pentru depunerea fișei de opțiuni pentru membrii experți contabili judiciari și obținerea vizei de exercitare a profesiei se prelungește până la data de 25 februarie 2019, inclusiv.


29.01.2019 - În atenția experților contabili judiciari

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2019, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2019. Fișa de opțiuni <<descarcă aici>>. 


În atenția experților contabili judiciari

Potrivit precizărilor CECCAR nr. 4242 / 04.07.2018, 

Referitor la întocmirea, semnarea şi depunerea Rapoartelor de expertiză contabilă vă reamintim că efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili.

Această exclusivitate rezultă din prevederile art. 6 lit. d) din O.G. nr. 65 / 1994.

Prin calitatea sa conferită de lege, expertul contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu cât şi expertul contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi semnează şi parafează lucrările întocmite doar cu parafa emisă de Corp. De asemenea, nu sunt permise în capitolul I Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară, alte menţiuni decât cele referitoare la identificarea sa în calitatea de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare.

Orice încălcare a precizărilor transmise va fi semnalată Consiliului filialei, iar auditorul de calitate nu va acorda viza Raportului de expertiză contabilă judiciară.


29.01.2018 - Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea testării experţilor contabili care doresc înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari pentru anul 2018:

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .


 26.11.2016 - Setul de întrebări pentru anul 2016 <<descărcaţi aici>>.


10.11.2016 - Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea testării experţilor contabili care doresc înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari pentru anul 2017:

         În conformitate cu Normele nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în GEJ”.

Înscrierea în GEJ se poate solicita de către membrii activi ai Corpului, experţi contabili, care au viza la zi, în urma susţinerii şi promovării unui test de verificare a cunoştințelor - îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute de art. 2 din Normele mai sus amintite.

 Cererile în vederea înscrierii în GEJ şi susţinerii testului de verificare a cunoştinţelor se depun la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași, însoţite de “Fişa de opţiuni”, astfel:

  • Între 15 – 24.11.2016 – pentru prima sesiune (pentru a II-a sesiune se prelungeşte până pe data de 09.12.2016)

 Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi o dată cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ, alături de o fotografie color de dimensiune ¾ cm.

Locaţia susţinerii testului:  sediul filialei CECCAR Călăraşi - Sala de curs “Demitrie Jarcu”

Data şi ora de desfăşurare a testului:   

  • Luni, 05 decembrie 2016, orele 1600 – 1800, prima sesiune;
  • Vineri, 16 decembrie 2016, orele 1600 - 1800, a II-a sesiune. 

Timpul afectat completării testului este de 2 ore.
        
Testarea constă în completarea, în mod individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, cu 3 (trei) variante de răspuns din care 1 (una) corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 (două) puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 (şaptezeci) puncte.
Cerere de înscriere <<descarcă aici>>.

Fișa de opțiuni <<descarcă aici>>.
Tematica și bibliografia <<descarcă aici>>.
 

26.11.2015 - Setul de întrebări pentru anul 2015 <<descărcaţi aici>>.

 Completarea Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă <<click aici>>.


Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R. a emis Hotărârea nr. 10/200 din 21.07.2010 prin care a aprobat Normele nr.1044/2010  privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară. Aceste norme au fost completate cu modificările aprobate prin Decizia B.P. nr.10/249 din 26.11.2010.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009