Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
 07.05.2019 - Anunț  - În cadrul PNDPC se pot organiza cursuri de pregătire profesională (CPD) având ca temă Regulamentul GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, folosind ca lectori specialiștii din cadrul DAIKOKUTEN S.R.L.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0242/318724  sau 0722.317.110.


28.01.2019 - Calendar cursuri PNDPC 2019 <<click aici>>


06.11.2018 - În atenția membrilor activi 

Joi, 08.11.2018, ora 14,30, la sediul filialei CECCAR Călărași - Sala Demitrie Jarcu, va începe cursul de CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ – cu accent pe agricultură.  Prezența este obligatorie! Neparticiparea la orele de pregătire profesională în cursul unui an și nesusținerea testelor de verificare a cunoștințelor, la sală, conduce la NEACORDAREA VIZEI ANUALE. Vă rugăm, să acordați atenția necesară!


31.01.2018 - Calendar cursuri propuse 2018, actualizat 06.02.2018  <<click aici>>


11.07.2017 - Calendarul informativ al cursurilor propuse pentru semestrul II 2017 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Nr. ore

Perioada

Lector

1

Marketing

20

02–03 septembrie

Ghiveciu Camelia

2

Expertiză contabilă

10

29-30 septembrie

Gheorghe Tudor

3

Audit şi certificare

10

28-29 octombrie

Malama Camelia

4

Managementul Fondurilor Europene

20

18-19 noiembrie

Răducan Dana Maria şi Gaidamut Nicoleta

5

Fiscalitate

10

28-29 noiembrie

Malama Camelia

Cursuri pentru examene şi obţinerea unor competenţe

Ø  Pregătire examen acces

1

Expertiză contabilă

10

septembrie

Colţea Elena

Ø  Pregătire examen aptitudini

1

Contabilitate

10

octombrie

Caraion Steluţa


 24.04.2017 - În atenția membrilor

În data de 21 aprilie 2017 a fost încheiat un Protocol între Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) şi Camera Consultanților Fiscali (CCF) privind recunoaşterea cursurilor de pregătire profesională, în limita a 10 ore la disciplina Fiscalitate. Recunoașterea se va face pe baza unei adeverințe eliberată de către CECCAR, respectiv CCF, la cererea persoanelor interesate. 


21.02.2017 - Calendarul informativ al cursurilor propuse pentru anul 2017 <<click aici>>


15.01.2016  - Calendarul cursurilor propuse pentru anul 2016

 1.  Cursuri de dezvoltare profesională continuă -         la discipline obligatorii - pt. viză <<click aici>>


Calendarul cursurilor propuse pentru anul 2015

 1. Cursuri de dezvoltare profesională continuă

-         la discipline obligatorii

___________________________________________________________________________

Nr. crt.         Denumirea cursului                                     Nr. ore            Perioada

_____________________________________________________________________________________

1.        Înţelegerea şi aplicarea IFRS                                       40      mai        

2.        Audit şi certificare (2)                                            20 şi 30     iunie (20 ore) şi octombrie (30 ore)

3.        Accesarea, utiliz, controlul şi recup.fd.europene           20     iunie            

4.        Contabilitate şi control de gestiune                               20      septembrie       

5.        Standarde profesionale emise de Corp - norme (2)     20      februarie şi noiembrie (câte 20 ore, fiecare)

6.        Standarde profesionale emise de Corp – pe teme

           de fiscalitate (2)                                                           20      mai şi octombrie (câte 20 ore, fiecare)

7.        Evaluarea ec.şi financiară a întreprinderii                     40      aprilie       

8.        Doctrină şi deontologie profesională (2)               20 şi 30      mai (20 ore) şi septembrie (30 ore)       

9.      Expertiză contabilă                                                         10      august      

10.     Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă             20      mai        

11.     Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză         10      mai        

 

-         la discipline facultative

___________________________________________________________________________

Nr. crt.         Denumirea cursului                                     Nr. ore            Perioada

_____________________________________________________________________________________

1.         Control financiar                                                             10        aprilie

2.         Contabilitatea instituţiilor publice                                    10        mai  

3.         Contabilitatea creanţelor şi datoriilor                              10       iunie

4.         Analiza poziţiei financiare (bilanţului)                             10       octombrie

5.         Analiza performanţelor (ct.de profit şi pierdere)             10       septembrie

6.         Contabilitatea conturilor consolidate                              10       septembrie

7.         Analiza legislaţiei privind litigiile de muncă,                   10       septembrie

            asigurările şi protecţia socială

8.         Contabilitatea afacerilor                                                 10      septembrie       

9.         Piaţa şi marketingul serviciilor contabile                        10      mai

 

2. Cursuri pentru examene şi obţinerea unor competenţe

          - examen acces

____________________________________________________________________________

Nr. crt.         Denumirea cursului                                                     Perioada

______________________________________________________________________________________

1.         Doctrină şi deontologie în profesia contabilă                     septembrie       

2.         Expertiza contabilă                                                            septembrie

 

             - examen aptitudini

____________________________________________________________________________

Nr. crt.         Denumirea cursului                                                     Perioada

______________________________________________________________________________________

1.         Doctrină şi deontologie în profesia contabilă                    septembrie       

2.         Expertiză contabilă                                                            septembrie

3.         Contabilitate / IFRS                                                           septembrie

 

3. Cursuri pentru pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor

(Data)      An stagiu

Domeniul

Perioada

Nr. Stagiari

An I

Organizarea profesiei, organizarea unui cabinet / Documente de lucru

martie - mai

18

Sistemul contabil si de control intern

martie - mai

18

Audit / Codul etic al profesionistilor contabili

martie - mai

18

Doctrina - Profesia contabila, calitatea de EC/CA, organizarea si functionarea CECCAR, exercitarea profesiei, controlul de calitate in activitatea EC/CA, standarde nationale ale profesiei contabile

sept - oct

18

Deontologie - Profesia contabila si Codul etic al profesionistilor contabili

iunie

18

An II

Aprecierea sistemului contabil si de control intern

aprilie - mai

22

Evaluarea intreprinderii

aprilie - mai

20

Doctrina - Profesia contabila, calitatea de EC/CA, organizarea si functionarea CECCAR, exercitarea profesiei, controlul de calitate in activitatea EC/CA, standarde nationale ale profesiei contabile

aprilie

22

Deontologie - Profesia contabila si Codul etic al profesionistilor contabili

mai

22

An III

Recapitularea cursurilor din anul II

aprilie - mai

19

Audit

aprilie - mai

19

Recapitularea cursurilor din anul II

sept - oct

19

Audit

sept - oct

19

Directivele europene si standarde internationale in domeniul contabilitatii si auditului (Directiva 34)

sept - oct

19

Standarde nationale ale profesiei contabile

sept - oct

19

Doctrina - Profesia contabila, calitatea de EC/CA, organizarea si functionarea CECCAR, exercitarea profesiei, controlul de calitate in activitatea EC/CA, standarde nationale ale profesiei contabile

aprilie - mai

19

Deontologie - Profesia contabila si Codul etic al profesionistilor contabili, cerinţe şi principii

septembrie

19

 

4. Seminarii, colocvii, mese rotunde, etc.

      Nr. crt.     Denumirea seminarului                                             Perioada

1.         Înţelegerea şi aplicarea IFRS                                       mai

2.         Contabilitate financiară                                                septembrie

3.         Fiscalitate (2)                                                               mai şi octombrie

4.         Drept – legislaţie europeană                                       iunie


18.03.2013 - Cursuri de formare profesională în domeniul TIC

După cum este cunoscut CECCAR, în calitate de partener, asigură implementarea proiectului de finanţare europeană POSDRU/81/3.2/S/59664, cu titlu "Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil", beneficiar fiind ASE Bucureşti, astfel încât profesioniştii contabili să beneficieze de cursuri de formare profesională în domeniul TIC gratuite, datorită cofinanţării oferite prin POSDRU (Programul Operaţional Sectorial, Dezvoltarea Resurselor Umane). Găsiţi aici <<adresa 2667 din 18.03.2013>>, Către membri, stagiari CECCAR, Formular grup ţintă, Declaraţie, Fişa de înscriere cursuri postuniversitare şi Contractul de studii.


Notă privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei <<click aici>>


În data de 17 mai 2010 a fost încheiat între CECCAR şi CAFR un protocol privind recunoaşterea cursurilor de pregătire profesională <<click aici>>.


 Cerere ofertă recrutare lectori - PNDPC.


PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Potrivit Standardului profesional nr.38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze anual minim 40 de ore sau unităţi echivalente de pregătire, din care minimum 20 ore verificabile/an, urmând profilurile prevăzute în Programul naţional de dezvoltare profesională continuă.    

Profesioniştii contabili sunt obligaţi, la solicitarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR, la care se vor ataşa şi documentele doveditoare: atestate de absolvire, adeverinţe, etc.

Programul naţional de dezvoltare profesională continuă - valabil pe anul 2014 este structurat pe profiluri corespunzătoare principalelor domenii (discipline) de activitate <<click aici>>.

Modelul cererii de înscriere la cursuri <<descărcaţi aici>>.

  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009