Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
23.01.2020 - În atenția stagiarilor care vor susține Examenul de aptitudini din zilele de 13 și 15 martie 2020

Vă informăm că pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444 a fost postată Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, programă care se află în curs de avizare de către Ministerul Finanțelor Publice.

Încrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015.

 Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen și va avea următoarea structură:

 - Categoria expert contabil:

 - vineri, 13 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Audit, Evaluare și Doctrină și deontologie profesională

- duminică, 15 martie 2020: proba scrisă (3 ore) din Contabilitate + Pauză (2 ore) + proba scrisă (3 ore) din Fiscalitate, Expertiză contabilă și Drept

 - Categoria contabil autorizat:

       - duminică, 15 martie 2020proba scrisă (3 ore) din Contabilitate + Pauză (2 ore) + proba scrisă (3 ore) din Fiscalitate, Drept și Doctrină și deontologie profesională 


22.01.2020 - Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil / contabil autorizat

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=16653


20.11.2019 - Examenul de aptitudini: rezultate finale, sesiunea noiembrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=16046 


14.11.2019 - Rezultate contestații - examen aptitudini proba scrisă din 9 noiembrie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=15973 


13.11.2019 - Rezultate examen aptitudini noiembrie 2019 (proba scrisă)

http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/11/Rezultate-Ex-apt-proba-09.11.2019-pt-site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

La proba orală vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate şi legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.


08.11.2019 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 09.11.2019 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos: 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/aptitudini.php  


30.10.2019 

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria expert contabil va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

- Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 09 noiembrie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidatii la categoria contabil autorizat va avea urmatoarea structura:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională.

Examenul pentru proba orală (Proba orală se promoveaza cu minim nota 7,00) pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019 pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi. 


07.10.2019 - Revenim la anunțul din 18.07.2019 - ref. la EXAMENUL DE APTITUDINI sesiunea extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 


06.05.2019 - Rezultatele finale aferente Examenului de aptitudini - aprilie 2019

 Cataloage: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444


19.04.2019 Rezultate contestații - Examen de aptitudini, proba scrisă din data de 13 aprilie 2019

Cataloagele în linkul urmator:  http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444 


17.04.2019 - Rezultate Examen de aptitudini, proba scrisă din data de 13 aprilie 2019

Cataloagele și baremurile de corectarehttp://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 aprilie 2019, ora 16.00 – 18 aprilie 2019, ora 16.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovați, pe adresa de email 
contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili și contabili autorizați.

Identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. 


02.04.2019 - Detalii referitoare la desfășurarea examenului de aptitudini – sesiunea – 13 și 20 aprilie 2019

Proba scrisă din data de 13 aprilie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidații la categoria expert contabil va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

- Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 13 aprilie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidații la categoria contabil autorizat va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019 pe categorii:  experţi contabili şi contabili autorizaţi. 

Locație examen:  -  Sediul filialei CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 29 (str. paralelă cu bd. Ferdinand, în dreptul Parcului Primăriei, intrarea din Str. Siretului )

Intrarea în sală este permisă începând cu ora 08:30, pe baza cărții de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.


13.03.2019 - Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019 a Examenului de aptitudini

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului <<click aici>>;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală valabilă la data examenului (de la medic neurolog sau psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen.

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului <<click aici>>;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală (de la medic neurolog sau psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.

Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul bancar deschis la BCR Călărași: RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001.  


26.11.2018 - Rezultatele finale ale examenului de aptitudini sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018 / Înscrierea în Tabloul CECCAR

Vă facem cunoscut faptul că lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini, sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala Călărași astăzi 26.11.2018, ora 11.30 și va fi disponibilă timp de 24 ore. 

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.  

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

 • Formulare de înscriere - se ridică de la filială;
 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția;   
 • Copie C.I.;   
 • 1 fotografie tip C.I;  
 • cazier judiciar;
 • adeverință (neurolog sau psihiatru) din care să reiasă că are capacitate deplină de exercițiu;
 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului:

             - 40 Euro/expert contabil;  

             - 20 Euro/contabil autorizat;   

Dosarul de înscriere se depune la filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveți domiciliul (conform C.I.).


15.11.2018 - REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - proba scrisă din 10 noiembrie 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

           Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

           Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

              În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.


09.11.2018 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 10.11.2018 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   

 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici
 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici
 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcarești nr. 185 (Parter) - Amfiteatrul nr. 7  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră.  


PROGRAMA aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea 2018 <<click aici>> 

PROGRAMA aferentă examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 <<click aici>>


 25.07.2018 - În atenția stagiarilor

A apărut Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - Ediția a VI-a, revizuită și adăugită (Editura CECCAR, București, 2018). Cartea o puteți procura de la sediul filialei CECCAR Călărași, preț 90 lei. (Program de lucru:  Luni - Vineri, între orele 9:00 - 17:00). 


09.03.2018 - În atenția stagiarilor

Aducem la cunoştinţa stagiarilor care vor susţine Examenul de aptitudini din sesiunea 21 și 28 aprilie 2018 - TEMATICA, pentru cele două categorii profesionale. 

Tematica pentru categoria profesională EC <<click aici>>.

Tematica pentru categoria profesională CA <<click aici>>.


07.02.2018 - Examenul de aptitudini, sesiunea 21 și 28 aprilie 2018

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

La sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 pot participa și stagiarii care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea stagiului.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu (tip) - se ridică de la filială;
 • copie după certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (anexa 11 la Regulamentul privind efectuarea stagiului) - se eliberează de către filială;
 • copie legalizată după diploma de studii economice superioare (pentru categoria EC), respectiv diploma de studii medii (pentru categoria CA), recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI) şi certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau după hotărârea judecătorească dacă stagiarul şi-a schimbat numele după examenul de acces;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală (ştampilată de neurolog sau psihiatru);
 • 2 fotografii tip B.I.
 • copie după documentul cu care s-a achitat taxa de înscriere la examen (175 euro pentru categoria expert contabil şi 125 euro pentru categoria contabil autorizat, achitaţi în lei la cursul BNR din ziua plăţii);

 Termenul de depunere a dosarelor la nivelul filialei este 20 martie 2018.


04.10.2017 - Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând: 

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu (tip) - se ridică de la filială;
 • copie după certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (anexa 11 la Regulamentul privind efectuarea stagiului) - se eliberează de către filială;
 • copie după diploma de studii economice superioare (pentru categoria EC), respectiv diploma de studii medii (pentru categoria CA), recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI) şi certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau după hotărârea judecătorească dacă stagiarul şi-a schimbat numele după examenul de acces;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală (ştampilată de neurolog sau psihiatru);
 • 3 fotografii tip B.I.
 • copie după documentul cu care s-a achitat taxa de înscriere la examen (175 euro pentru categoria expert contabil şi 125 euro pentru categoria contabil autorizat, achitaţi în lei la cursul BNR din ziua plăţii);
 • copie după carnetul de membru C.E.C.C.A.R. (pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului).

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.


 ART. 40

(1) Examenul de aptitudini constă în probe scrise şi orale, separat pentru experţi contabili şi separat pentru contabili autorizaţi.

(2) Proba scrisă, cu o durată de 6 ore, constă în:

a) studii de caz, exerciţii şi probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluării întreprinderilor şi auditului;

b) întrebări de judecată profesională din doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea şi funcţionarea Corpului.

 (3) Proba orală se susţine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scrisă şi constă în:

a) câte o întrebare din materia juridică şi fiscală;

b) câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar şi evaluarea întreprinderilor.

(4) La proba scrisă, fiecare subiect primeşte o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise şi continuarea examenului cu proba orală este necesară obţinerea cel puţin a mediei 7.

(5) Tematica examenului de aptitudini este prezentată în anexele nr. 12, 12a), 12b), 12c) şi 12d) şi poate fi modificată sau completată de Consiliul superior al Corpului cu cel puţin 3 luni înainte de data de organizare a examenului de aptitudini.


 Sesiunea 2016 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 06 şi 13 noiembrie 2016.

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art.2 alin.4 din Regulament.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu (tip) - se ridică de la filială;
 • copie după certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (anexa 11 la Regulamentul privind efectuarea stagiului) - se eliberează de către filială;
 • copie după diploma de studii economice superioare (pentru categoria EC), respectiv diploma de studii medii (pentru categoria CA), recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI) şi certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau după hotărârea judecătorească dacă stagiarul şi-a schimbat numele după examenul de acces;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală (ştampilată de neurolog sau psihiatru);
 • 3 fotografii tip B.I.
 • copie după documentul cu care s-a achitat taxa de înscriere la examen (175 euro pentru categoria expert contabil şi 125 euro pentru categoria contabil autorizat, achitaţi în lei la cursul BNR din ziua plăţii);
 • copie după carnetul de membru C.E.C.C.A.R. (pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului).

 Tematica examenului de aptitudini <<descarcă aici>>.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009