Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Calarasi
Solicitări/sesizări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.


Anunț important

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 21.02.2018 filiala CECCAR Călărași are conturi noi deschise la BCR Călărași, str. Sloboziei nr. 4, astfel încât membrii să facă plata în contul indicat. 

Banca :  BCR CĂLĂRAȘI

Nr. cont colector:  RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001

 CUI: RO7426179

Contul colector care a fost deschis la Raiffeisen Bank, este închis din 15.05.2018.


23.07.2019 - Newsletterul trimestrial ETAF: Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare țară în domeniul dreptului profesional și legislației fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15112

  

***

Articolul Curier legislativ: Modificări fiscale aduse domeniului construcțiilor prin OUG nr. 43/2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  http://ceccar.ro/ro/?p=15150


22.07.2019 - În atenția stagiarilor 

Am primit la filială astăzi, 22.07.2019, cartea Expertiză contabilă – destinată stagiarilor din anul III – preț de vânzare 30 lei/exemplar. Vă rugăm, ca în cel mai scurt timp, să veniți la filială pentru a vă achiziționa cartea mai sus menționată. 

***

Buletin legislativ CECCAR – 19 iulie 2019

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în Buletinul legislativ din data de 19 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR.

  


18.07.2019 - „Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” (Legea nr.129/2019), publicată în Monitorul Oficial 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=15058

 

***

EXAMEN DE APTITUDINI sesiune extraordinară ce se va organiza în zilele de 09 și 16 noiembrie 2019.  Pentru detalii <<click aici>>. 


16.07.2019 - În atenția stagiarilor 

În perioada 19 - 21 iulie 2019 va avea loc rexaminarea stagiarilor din anii I, II și III semestrul I de stagiu, reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul I an anterior si reexaminarea stagiarilor an III (2018)

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php

***

Repartizarea stagiarilor în săli 

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php

***

ANUNȚ ANGAJARE   Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București 

Denumire post: Auditor de calitate (două posturi) 

Tipul postului: Normă întreagă, perioadă nedeterminată 

Nivel carieră: Studii superioare economice și deține calitatea de expert contabil              

Condiţii generale:  

1.     are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor      aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

2.     cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

3.     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4.     are capacitate deplină de exercițiu;

5.     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

6.     îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

7.     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

              Ne dorim ca noul nostru coleg/noua noastră colegă să aibă următoarele calități și aptitudini:  

·         studii superioare economice;

·         are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;

·         experiența în relații cu publicul reprezintă un avantaj;

·         capacitate de analiză și sinteză a informațiilor;

·         încredere și siguranță;

·         capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

·         excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate, abilitatea de a lucra atât în echipă, cât și individual;

·         participă și îndeplinește oricare sarcini în cadrul acțiunilor/activităților ce necesită implicarea întregii echipe;

·         rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

·         cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

·         comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

              Descrierea generală a responsabilităților:  

·         Auditează lucrările de expertiză contabilă judiciară și opiniile separate ale experților contabili consilieri ai părților, după caz, prezentate înainte de depunerea acestora la organele care le-au solicitat;

·         Verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza și mandatul primit, pe baza declarației date pe propria răspundere și semnată de către expertul contabil;

·         Îndrumă membrii instituției în aplicarea legislației și reglementărilor în domeniu, a Codului etic național al profesioniștilor contabili și a normelor profesionale emise de către instituție;

·         Întocmește referat (dacă este cazul), pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară prezentat auditului de calitate;

·         La solicitarea comisiei de disciplină, întocmește referat pentru nerespectarea normelor profesionale la întocmirea raportului de expertiză contabilă judiciară;

·         Semnalează problemele deosebite ivite în activitatea auditului de calitate a expertizelor contabile judiciare;

·         Înregistrează în format electronic Registrul de evidență a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară;

·         Își actualizează permanent cunoștințele în ceea ce privește normele aplicabile din sfera de activitate;

·         Colaborează și menține legătura cu toți colegii pentru bunul mers al activității.

       Ce oferim:  

·         Mediu de lucru plăcut și profesionist;

·         Bonuri de masă;

·         Tichete de vacanță;

·         Concediu de odihnă plătit corelat cu vechimea totală în muncă (între 20 și 30 zile lucrătoare);

·         Posibilități de dezvoltare profesională și instruire constantă.

  Dacă sunteți interesat/interesată, vă invităm să aplicați pentru acest post, urmând ca persoanele selectate în urma transmiterii CV-urilor, să fie contactate pentru participarea la interviu și susținerea probei scrise. 

Proba scrisă constă în verificarea abilităților de utilizare a calculatorului, precum și întrebări din bibliografia prevăzută pentru acest post. 

Interviul și susținerea probei scrise vor avea loc în data de 24.07.2019, ora 11.00, la sediul CECCAR din Intrarea Pielari, nr. 1, sector 4, București.                 

Bibliografia necesară    

1.     Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.     Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

3.     Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

4.     Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile;

5.        Codul etic național al profesioniștilor contabili.


Ziua Națională a Contabilului Român 2019 – „Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra”

Filiala CECCAR Călărași, vă invită în data de 12 iulie 2019, de la ora 14:00, la sediul filialei din str. Victor Babeș nr. 2 pentru a sărbători împreună Ziua Națională a Contabilului RomânProgramul ZNCR 2019 - filiala Călărași <<click aici>>.

Înscrierea membrilor pentru participarea la eveniment se va face prin formularul care este disponibil aici - https://docs.google.com/forms/d/1dyEdgrzjn1RPxUNw-Oz5AnMtPXcNl4wU8oXiVQZ06us/viewform?edit_requested=true 


08.07.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14994

 


05.07.2019 - Articolul 10 idei pentru a transforma guvernanța corporativă într-un stimulent al unei economii sustenabile

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14986

  


03.07.2019 - Buletinul de stiri ETAF din 1 iulie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14961

 

***  

În atenția stagiarilor

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 05.07.2019 - 14.07.2019, se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php  


02.07.2019 - Provocările din domeniul contabil, dezbătute la cea de-a doua ediție a Conferinței naționale de contabilitate și fiscalitate

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14957

  


27.06.2019 - În atenția experților contabili judiciari

În data de 27.06.2019, în intervalul orar 11,00 : 13,00, auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară va fi întreruptă. 


25.06.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14916 

  

***

Recomandările IFAC către G20 – reglementări inteligente, transparență sporită și creștere incluzivă

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14923 

   


21.06.2019 - Raport IFAC: Profesioniști contabili angajați pregătiți pentru viitor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14901

  

***

Adunarea membrilor Accountancy Europe, 19 iunie, Bruxelles

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14907

 


19.06.2019 - Accountancy Europe: Simplificarea procedurilor privind reținerea la sursă a impozitului - Calea către reducerea costurilor de conformitate

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14869

  


18.06.2019 - Buletin de știri ETAF din 17 iunie 2019: Manualul OECD pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14860


14.06.2019 -  Președintele CECCAR, ales ca membru al Consiliului ETAF 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14831

 


12.06.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14803

  

***

IFAC: Gestionarea cu încredere a dilemelor etice

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14806

 

***

IFAC: Criminalitatea informatică amenință încrederea în mediul de afaceri – cum pot ajuta contabilii

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14825 

  


11.06.2019 - „Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat” poate fi achiziționat de la sediul filialei, la prețul de 85 lei. 


05.06.2019 Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14794

 


03.06.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – mai 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14784

 


31.05.2019 - Anunț privind Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019. Citiți întreg materialul <<aici>>

și Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019Citiți întreg materialul <<aici>>.


28.05.2019 - Anunț pentru membri

Conform Circularei nr. 4.344 / 28.05.2019 vă informăm că prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19 / 519 / 27.05.2019 s-a aprobat prelungirea valabilității amprentelor parafelor aferente anului 2018, exclusiv pentru membrii cu drept de exercitare a profesiei care nu au primit amprenta solicitată pentru anul 2019.

*** 

Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14773

 

***

Consultarea Comisiei Europene de evaluare a instrumentelor utilizate pentru a comunica cu publicul cu privire la politica fiscală a UE

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -   http://ceccar.ro/ro/?p=14763

***

Ministrul Ștefan-Radu Oprea, în dialog cu profesioniștii contabili din județul Bacău

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14757

 

***

Articolul Forumul OECD 2019 și Conferința ministerială, 20-23 mai 2019, Paris

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14741 

 

***

Articolul (VIDEO) Accountancy Europe: De ce are nevoie societatea de contabili?
Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -   
http://ceccar.ro/ro/?p=14729


23.05.2019 - Șef Birou administrativ – Filiala CECCAR Vrancea

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Vrancea din Str. Scarlat Târnavitu nr. 5, jud. Vrancea, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii superioare finalizate;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

  Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Vrancea din Str. Scarlat Târnavitu nr. 5, jud. Vrancea, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 21.06.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Vrancea;
 • proba scrisă și susținerea interviului au loc în data de 26.06.2016, începând cu ora 9.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Vrancea.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

  BIBLIOGRAFIE:

 •  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordin nr. 2.634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;
 • Ordin 3.103/2017 privind aprobarea Reglementãrilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitãții, actualizată;
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

22.05.2019 - Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14696

 

***

Articolul „Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”, în curând la dispoziția tuturor celor interesați

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14703

 

***

Guvernanța corporativă, managementul riscurilor și controlul intern, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14708 


20.05.2019 - În atenția stagiarilor 

În perioada 07 - 09 iunie 2019 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 1 an anterior.

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 


17.05.2019 - MFP a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14687


15.05.2019 - Standardele Internaționale de Educație, disponibile acum în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14634 


14.05.2019 - Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  
http://ceccar.ro/ro/?p=14609 


 07.05.2019 - În atenția stagiarilor

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 11.05.2019 – 26.05.2019, se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php

***

În perioada concediului de odihnă (16 – 29 mai 2019), auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722.317.110.

***

Anunț - În cadrul PNDPC se pot organiza cursuri de pregătire profesională (CPD) având ca temă Regulamentul GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, folosind ca lectori specialiștii din cadrul DAIKOKUTEN S.R.L.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la telefon nr. 0242/318724  sau 0722.317.110.


 06.05.2019 - Rezultatele finale aferente Examenului de aptitudini - aprilie 2019

 Cataloage: http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444


03.05.2019 - Noul standard internațional privind contractele de asigurare, IFRS 17, disponibil acum și în limba română

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14550

***

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri aferent lunii aprilie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14560

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14557


 PAȘTE FERICIT!


PAȘTE FERICIT!

 

***

19.04.2019 - Raportul IFAC privind „Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi”, disponibil la secțiunea Publicații

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14477

***

Documentele de poziție ale IFAC, disponibile acum în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14487

 

***

 „Touch Nordic” - Turku (Finlanda), 17-18 iunie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14502

  

***

Rezultate contestații - Examen de aptitudini, proba scrisă din data de 13 aprilie 2019

Cataloagele în linkul urmator:  http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444


17.04.2019 - Rezultate Examen de aptitudini, proba scrisă din data de 13 aprilie 2019

Cataloagele și baremurile de corectare http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 aprilie 2019, ora 16.00 – 18 aprilie 2019, ora 16.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovați, pe adresa de email 
contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili și contabili autorizați.

Identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. 


15.04.2019 - „Accountancy Profession Strategic Forum”, Malta, 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14432

   

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14439

 


12.04.2019 - Șef birou stagiu și pregătire profesională – Filiala CECCAR Harghita

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Harghita, din Str. Harghita nr. 11, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și pregătire profesională, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Harghita, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 23 aprilie 2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00 la sediul Filialei CECCAR Harghita;
 • proba scrisă are loc în data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • susținerea interviului are loc la data de 24 aprilie 2019, ora 9.00;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Harghita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr.38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili. 

11.04.2019 - În perioada concediului de odihnă (15 – 19 aprilie 2019), auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0722317110.

***

Conferinţa Științifică Internaţională „Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală” 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14397 

 

***

Posturi vacante Filiala CECCAR Bihor: secretar și sef Birou stagiu și dezvoltare profesională

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, Bl. A9, Et. 1, jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar, pe perioadă nedeterminată, și a unui post de Șef birou stagiu și dezvoltare profesională cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţiozitate, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 19.04.2019, ora 12.00, la sediul Filialei CECCAR Bihor;
 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului și interviul vor avea loc în data de 22.04.2019, ora 9.30, la sediul filialei Bihor;
 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;
 • copia actului de identitate ;
 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 • Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.

***

Articol IFAC: Eficacitatea organizațiilor internaționale, esențială pentru soluționarea provocărilor globale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14415

    


08.04.2019 - Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14356

 


05.04.2019 - „Qatar Investment Expo”, 30 septembrie-2 octombrie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14345

 


04.04.2019 - Conferința Națională a CECCAR. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14321

  


03.04.2019 - Informare

Conform Circularei nr. 2.968 / 03.04.2019, vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 19 / 516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea facilităților financiare prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru toți membrii CECCAR, care au achitat integral cotizația aferentă anului 2019 până la data de 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depună raportul de activitate pe platforma online a CECCAR.  

***

ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14284 

***

În atenția stagiarilor din anii II și III 

Detalii referitoare la programul de desfășurare a cursurilor de pregătire a stagiarilor din anii II și III organizate în perioada 04.04.2019 - 07.04.2019 - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php   


02.04.2019 - Două publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14267  

  

***

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF de săptămâna această

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14273

 

***

Detalii referitoare la desfășurarea examenului de aptitudini – sesiunea – 13 și 20 aprilie 2019

Proba scrisă din data de 13 aprilie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidații la categoria expert contabil va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

- Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

- Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

Proba scrisă din data de 13 aprilie 2019 a Examenului de aptitudini pentru candidații la categoria contabil autorizat va avea urmatoarea structură:

- Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019 pe categorii:  experţi contabili şi contabili autorizaţi. 

Locație examen:  -  Sediul filialei CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, nr. 29 (str. paralelă cu bd. Ferdinand, în dreptul Parcului Primăriei, intrarea din Str. Siretului )

Intrarea în sală este permisă începând cu ora 08:30, pe baza cărții de identitate.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. 

De la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului. 


01.04.2019 - Buletinul de știri Accountancy Europe – martie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14252

  

***

Conform Circularei nr. 2.905 / 01.04.2019 vă informăm că, în cadrul Conferinței Naționale din 30.03.2019 s-a hotărât, prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30.04.2019 (Hotărârea nr. 19 / 85 / 30.03.2019)Monitorul oficial <<click aici>>.


27.03.2019 - Curier legislativ: Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14245

 


25.03.2019 - Buletinul de știri ETAF din 25 martie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14237

 


20.03.2019 - Curier legislativ: Termenul de depunere a Declarației unice, prelungit până la 31 iulie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14216

  


18.03.2019 - Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

Expert contabil:

 • Cerere tip;
 • Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • Curriculum vitae;
 • Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii
 • examenului);
 • Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Contabil autorizat:

 • Cerere tip;
 • Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • Curriculum vitae;
 • Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR

***

Congresul internațional al Ordinului Experților Contabililor din Portugalia și cel de-al XXXIX-lea Seminar CILEA, 14-15 martie 2019, Lisabona

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14170

   

***

Rezultatele Consiliului ECOFIN, prezentate în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14185 

  

***

Mituri și adevăruri privind anti-reglementarea și certificarea profesională

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=14196

  


14.03.2019 - Ședința Comitetului pentru Practici Mici si Mijlocii din cadrul IFAC - Tokyo, 25-26 februarie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14136

  


13.03.2019 - Informații importante cu privire la înscrierea la sesiunea aprilie 2019 a Examenului de aptitudini

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului <<click aici>>;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicală valabilă la data examenului (de la medic neurolog sau psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen.

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului <<click aici>>;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală (de la medic neurolog sau psihiatru);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.

Taxa poate fi achitată direct la casieria filialei sau în contul bancar deschis la BCR Călărași: RO52 RNCB 0098 0441 8094 0001.  

***

Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 martie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14092

        

***

Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Domeniul financiar-contabil, în topul căutărilor utilizatorilor pentru a doua lună la rând, potrivit unei analize BestJobs

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14125


11.03.2019 - Proiect de act normativ pentru prelungirea termenului de depunere a Declarației unice și a Formularului 230

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14068

***

Document de poziție

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14052

***

Noutățile fiscale europene în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=14039

 

***

Convocări la Conferința Națională din 30 aprilie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14076  


08.03.2019 - ANUNȚ

CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

În calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor, astfel încât acordurile încheiate să se alinieze la cadrul legal prevăzut de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precum și de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului menționat.

Așadar, având în vedere importanța reglementărilor mai sus menționate și pentru a evita eventuale riscuri la care ar putea fi expuși, CECCAR le recomandă profesioniștilor contabili ca toate contractele pe care le încheie cu clienții să cuprindă și următoarele clauze:

1.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normele interne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

1.2 În înțelesul prevederilor RGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de date personale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) este Persoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 și următoarele din Regulament.

1.3 Împuternicitul acționează numai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.

1.4 Operatorul este, în temeiul art. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPD să fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

1.5 Nicio prevedere din acest contract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directe în materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

1.6 Clauzele de mai sus se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestor date și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce privește respectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sau profesionale, la termenele stipulate în acestea.


06.03.2019 - Cum poate fi impulsionat potențialul de creștere a întreprinderilor mici și mijlocii?

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14010

 

***

IFAC: Provocările PMM-urilor europene în raport cu situația globală    

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14008 

 


04.03.2019 - Prezentarea Examenului de acces la profesie


 

***

Noutăți europene din domeniul economic, disponibile în Buletinul de știri ETAF din 4 martie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=14000 

  


01.03.2019 - ANUNȚ - Prelungire perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la 31 martie 2019

Prin Hotărârea nr.19/511 din 28.02.2019 a Consiliului superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018 și au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Hotărârea nr.19/511 din 28.02.2019 a apărut în M.O., partea I, nr.195/12.03.2019. Monitorul oficial <<click aici>>.


28.02.2019 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13974

 


27.02.2019 - Consiliul UE: Președinția și Parlamentul european au convenit asupra unui nou cadru de reglementare și de supraveghere pentru firmele de investiții

 Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13963

 


26.02.2019 - În atenția stagiarilor 

Vă rugăm să veniți la filială și să vă achiziționați cărțile destinate pregătirii dumneavoastră din timpul stagiului.

1. Contabilitate managerială, ediția a III-a, revizuită – destinată stagiarilor anul I – preț de vânzare 28 lei/exemplar;

2. Contabilitatea altor tipuri de entități, ediția a II-a, revizuită – destinată stagiarilor anul II – preț de vânzare 30 lei/exemplar;

3. Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare – destinată stagiarilor anul III – preț de vânzare 30 lei/exemplar.

***

Curier legislativ: Principalele modificări aduse de Ordinul comun nr. 611/138/127/2019. Modificarea Declarației 112

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13947

 


25.02.2019 - În atenția membrilor CECCAR

I. În ziua de 14.03.2019, ora 14:30, la sediul filialei va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Călărași a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4.    Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.


25.02.2019 - În atenția membrilor CECCAR

Conform circularei nr. 1663 din 22.02.2019 vă aducem la cunoștință că, termenul pentru depunerea online a rapoartelor de activitate de către membri, inclusiv membrii experți contabili judiciari, pe platforma http://raport.ceccar.ro se prelungește până la data de 28 februarie 2019, inclusiv.

***

Șef Birou administrativ – Filiala Teleorman

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Teleorman din localitatea Alexandria, str. Negru Vodă nr. 127bis, în vederea ocupării postului de șef Birou administrativ.

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii medii economice sau superioare economice;
 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;
 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;
 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză; adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul CECCAR Teleorman din localitatea Alexandria, str. Negru Vodă nr. 127bis:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.03.2019  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-15.00 la sediul CECCAR Teleorman;
 • proba scrisă, proba de verificare a competențelor de utilizare PC si interviul vor avea loc în data de 12.03.2019 incepand cu ora 10.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • CV-ul semnat pe fiecare pagina;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 • Legea 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 • Ordin nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice făra scop patrimonial;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;
 • Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;
 • Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 • Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;
 • Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;
 • Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;
 • Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

***

Proiect de expunere - Standardul Internaţional de Control al Calităţii (ISQC) 1, Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de certificare şi servicii conexe

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13921

   

***

Noutăți europene fiscale în buletinul de știri ETAF de săptămâna aceasta

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13934


 21.02.2019 - În atenția experților contabili judiciari

Vă aducem la cunoștință că termenul pentru depunerea fișei de opțiuni pentru membrii experți contabili judiciari și obținerea vizei de exercitare a profesiei se prelungește până la data de 25 februarie 2019, inclusiv.

***

Cursurile de pregătire profesională a stagiarilor din perioada 21.02.2019 – 03.03.2019, se vor desfășura după următorul program:  

Citiți articolul integral pe site-ul filialei CECCAR București - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


19.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 18 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13869

 

***

Digitalizarea informațiilor financiare ale companiilor cotate: Formatul electronic unic european (ESEF)

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13876

  


18.02.2019 - Kevin Dancey, CEO al IFAC, despre condițiile pentru impozitarea economiei digitale 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13860

 


15.02.2019 - Un nou raport al OCDE pentru România: Soluționarea eficientă a litigiilor – Raportul de evaluare inter pares a Procedurii de acord reciproc (MAP)

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13848

 

***

În atenția membrilor CECCAR filiala Călărași - Anunţ privind Adunarea generală a filialei 2019

Coordonate: 

- data:  14.03.2019;

- ora :  14,30;

- locația:  Sala Demitrie Jarcu – sediul filialei CECCAR Călărași


14.02.2019 - Articolul Raportul BIAC, Baza de date privind impozitele corporative și alte noutăți ale OCDE în materie fiscală

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13836

 


13.02.2019 - Articolul (FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13818

 

   

    

***

Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă – Filiala CECCAR Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din localitatea Oradea, str. Independenței nr. 29, bloc A9, et. 1, în vederea ocupării postului de șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă, pe durata determinată și program de 8 ore/zi.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii medii economice sau superioare economice;

 • cunoştinţe foarte bune de operare PC;

 • experinţa pe un post de economist constituie avantaj;

 • capacitate de organizare, analiză şi sinteză;

 • adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor din localitatea Oradea, str. Independenței nr. 29, bloc A9, et.1:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 28.02.2019, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-14.00, la sediul CECCAR Bihor;

 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC, precum și interviul au loc în data de 4.03.2019, începând cu ora 9.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;

 • copia actului de identitate;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

Bibliografie:

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 • Metodologia de acordare a vizei, aprobată prin HCN nr. 78/9 ianuarie 2017.


12.02.2019 - Trei publicații noi destinate stagiarilor, în curs de apariție la Editura CECCAR

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13745

  

***

Un nou instrument pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de profesioniștii contabili, în interes public, disponibil acum în limba română: „Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a”, elaborat de IFAC 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13780

  


11.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 11 februarie  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR  - http://ceccar.ro/ro/?p=13738 

 


07.02.2019 - Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13691

***

Calendar stagiu  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13599

*** 

Șef Birou evidență tablou – Filiala Satu Mare

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Rândunelelor nr. 3, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă determinată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs

 • studii superioare;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe bune Microsoft Office;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Satu Mare, din Municipiul Satu Mare, str. Rândunelelor nr. 3, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.02.2019, inclusiv, de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Satu Mare;

 • proba scrisă, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului, precum și susținerea interviului va avea loc în data de 26.02.2019, ora 13.00;

 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Filialei CECCAR Satu Mare.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină;

 • copia actului de identitate ;

 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE:

 * Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 • Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr. 78/9 ianuarie 2017.


06.02.2019 - EU-GCC Business Forum, Kuweit, 19-20 martie 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13657

  


04.02.2019 - Buletinul de știri ETAF din 4 februarie 2019 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13587

  


01.02.2019 - Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute anul trecut și continuate în 2019

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13571

  


30.01.2019 - În atenția stagiarilor din anul I, II și III 

Vă aducem la cunoștință că s-au afișat rezultatele de la proba teoretică (scrisă) aferentă reexaminării stagiarilor din perioada 18 – 20 ianuarie 2019.

Eventualele contestaţii se vor primi la filială până la data de 31 ianuarie 2019, cu precizarea că după expirarea termenului nu se vor mai primi contestaţii. 


29.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 28 ianuarie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13509

 

***

În atenția membrilor CECCAR: Termen-limită pentru obținerea vizei: 28 februarie 2019. Termen-limită pentru depunerea documentelor: 23 februarie 2019

Potrivit Hotărârii nr. 19/491 emise de Consiliul Superior al CECCAR în data de 18 ianuarie 2019, facilitățile financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației valabile în anul 2018 se mențin și pentru anul acesta.

Până la data de 23 februarie a.c. puteți depune online toate documentele necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei. Viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută anul trecut este valabilă până la data de 28 februarie 2019.

Documentele se vor depune doar online, pe platforma https://raport.ceccar.ro.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.

Membrii care au fost autorizați înainte de 2017, inclusiv, și care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018 doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.

Cotizațiile rămân la nivelul stabilit pentru anul anterior și pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, disponibil pe platforma online.

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarcalarasi.ro, pusă la dispoziție de filiala de care aparțineți. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

***

În atenția experților contabili judiciari

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2019, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2019. Fișa de opțiuni <<descarcă aici>>. 


28.01.2019 - Calendar cursuri PNDPC 2019 <<click aici>>

***

Prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din 18.01.2019 s-a hotărât menținerea facilităților financiare acordate membrilor pentru plata cotizației valabile în 2018, și în anul 2019. 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR. 

Sistem de cotizații 2018 <<click aici>> 

***

În atenția stagiarilor din anul I, II și III 

S-a afișat CALENDARUL privind pregătirea stagiarilor în semestrul I 2019. Detalii pe http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


25.01.2019 - Lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția din sistemele fiscale sunt cele mai mari preocupări ale publicului din țările G20

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13500

  


23.01.2019 - (VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 22 ianuarie 2019: prioritățile Președinției române în domeniul afacerilor economice și financiare

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13456 

    

   

   

***

Practicile mici și mijlocii și organismele profesionale contabile trebuie să colaboreze pentru a se adapta schimbărilor aduse de un viitor caracterizat de evoluții permanente, recomandă un raport global 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13453 

  


22.01.2019 - Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13448

 

***

Formular Raport de activitate - PF - pentru anul 2018 <<click aici>>

Formular Raport de activitate - PJ - pentru anul 2018 <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - capacitate deplină de exercițiu <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - nu a suferit nicio condamnare <<click aici>>

Declarație Asigurare profesională <<click aici>>


21.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 21 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13414

  

***

Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13418

 


18.01.2019 - De interes pentru membrii CECCAR / stagiari

 

Vă aducem în atenție oportunitatea de angajare în cadrul Societe Generale, pe postul de Analist Contabil Senior (cu franceză). În rolul de Analist Contabil Senior veți fi responsabil de activitatea de contabilitate și raportare din cadrul departamentului pentru entități din țări francofone ale grupului Societe Generale European Business Services.

Candidatul ideal este absolvent al Academiei de Studii Economice (preferabil Finanțe/Contabilitate), are o experiență de minimum trei ani în contabilitate și raportare financiară, deține cunoștințe avansate de limba engleză și medii de limba franceză.

Aflați mai multe informații (click)

Persoanele interesate pot aplica aici: https://careers.societegenerale.com/job-offers/Senior-Accounting-Analyst-with-French-18000Y4M-en 

***

În atenția stagiarilor anii I, II și III

S-a afișat repartizarea stagiarilor în săli. Intrați pe http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php


16.01.2019 - Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a Uniunii Europene  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13365 

 


14.01.2019 - Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13345

  


11.01.2019 - În atenția stagiarilor din anul I, II și III 

Vă informăm că vă puteți înscrie la sesiunea de reexaminare din perioada 18-20 ianuarie 2019. Detalii găsiți accesând - http://www.ceccarbucuresti.ro/acces_stagiu.php 

Calendar acțiuni stagiu 2019

Discipline și probe activități stagiu 2019 


10.01.2019 - Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13324

  


08.01.2019 - Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Caraș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap. 1 jud. CarasSeverin în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;

 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR  Caras Severin din localitatea Resita Str. G.A. Petculescu bl.7 sc. 1 ap.1 Județul Caras Severin, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 10.01.2019.  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 10.00-14.00 la sediul filialei CECCAR Caras Severin;

 • proba scrisă –14.01.2019 ora 14.00

 • proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.01.2019 ora 15.00;

 • susținerea interviului are loc la data de 14.01.2019 ora 15,30

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;

 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

 3. copia actului de identitate ;

 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 6. cazierul judiciar;

 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).                         

    BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili.

***

IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13303  

   

     

     


03.01.2019 - Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13267 

 


25.12.2018 - Sărbători fericite!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13261  

 


24.12.2018 - În atenția stagiarilor din anul I și II

Vă facem cunoscut faptul că lista privind rezultatele obținute în sesiunea de evaluare din perioada 07 - 09 decembrie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR filiala București în data de 24.12.2018, ora 15:00 și va fi disponibilă pe toată durata perioadei de depunere a contestatiilor, respectiv până pe 04.01.2019, ora 15:00. După expirarea acestei perioade, rezultatele vor fi disponibile numai prin prezentarea personală la serviciul organizare stagiu al filialei. 

Eventualele contestații se pot depune la sediul Filialei CECCAR București sau pe adresa de e-mail: stagiari@ceccarbuc.ro 

***

În atenția stagiarilor din anul I, II și III

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II și III se va organiza în perioada 18 – 20 Ianuarie 2019.


SĂRBĂTORI FERICITE!

   


 20.12.2018 - Comisia Europeană: Studiu privind discrepanța de încasare a impozitelor corporative

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13236

 


17.12.2018 - Buletin de știri Accountancy Europe – decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13194

  

***

Buletinul de știri ETAF din 17 decembrie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13201

  

***

În atenția membrilor GEJ

Mâine 18.12.2018, ora 11:00, la sediul filialei CECCAR Călărași va avea loc Întrunirea de lucru semestrială a membrilor GEJ cu reprezentantul Tribunalului Călărași.


14.12.2018 - Deputații europeni au dat undă verde impozitării veniturilor companiilor digitale

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13174

  


13.12.2018 - Redactor – Editura CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de redactor, pe durată determinată, în cadrul Editurii CECCAR.

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe

 • studii superioare finalizate (Facultatea de Litere);

 • cunoștințe solide de limba română;

 • experiență relevantă în lucrul cu textul (cel puțin trei ani pe un post similar);

 • experiență în redactarea de carte reprezintă un avantaj;

 • cunoștințe foarte bune de operare PC (program editare Office Word);

 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;

 • persoană atentă, cu foarte bun management al timpului;

Descrierea postului:

 • corectează și redactează cărți în domeniul economic;

 • participă la întregul proces editorial;

 • ține legatura cu autorii, tipografia și alți colaboratori externi;

 • colaborează cu membrii echipei.

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 7.01.2019 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4. Proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 9.01.2019, ora 11.00, iar susținerea interviului are loc la data de 9.01.2019, ora 12.30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină. 


12.12.2018 - Profesia contabilă din România, reprezentată la cel mai înalt nivel

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13160

  


11.12.2018 - Accountancy Europe publică o analiză referitoare la inițiativele de reformare a TVA la nivelul Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13138

   


07.12.2018 În atenția stagiarilor anul I și anul II 

Repartizarea stagiarilor pe intervale orare și sală de examinare. Detalii găsiți pe site-ul filialei CECCAR București - secțiunea stagiu.

***

Autoritatea Europeană a Muncii, avizată pozitiv de statele membre ale UE

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13131

 


05.12.2018 Pomul de Crăciun – 20 decembrie 2018, ora 14:30, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași

 

***

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a preluat Președinția Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13111

 

***

Rezultatele Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=13117

 


04.12.2018 - Newsletterul ETAF din 4 decembrie 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13104

 


03.12.2018 - Articolul Buletinul de știri Accountancy Europe – noiembrie 2018

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13068 

 

***

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul Cum-Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13072

 

***

Interviu Marcel Vulpoi pentru Accountacy Europe: Apelați la contabilul dumneavoastră pentru consultață în GDPR!

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13083


01.12.2018 - 97 de ani de istorie a profesiei contabile reglementate la 100 de ani de la Marea Unire 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13059


29.11.2018Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice Resurse Umane și Achiziții Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exercițiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare juridice

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • experiență in domeniu juridic și resurse umane, de minim 3 ani;

 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

 • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;

 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

 • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;

 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 12.12.2018  ora 16,00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

 • proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14.12.2018 ora 11.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

 2. CV semnat pe fiecare pagină;

 3. copia actului de identitate;

 4. copiile diplomelor de studii;

 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3. Legea 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 4. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,

 5. Lege 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată- Codul muncii

 6. Ordonanţa de Urgenţă 111/2010 din  8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

 7. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

***

Șef birou evidență tablou în cadrul filialei Sibiu

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiuîn vederea ocupării postului de sef birou evidență tablou cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. capacitate deplină de exerciţiu;

 5. starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe bune Microsoft Office;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Sibiu din localitatea Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 12, jud. Sibiu, după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 07.12.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09,00-17,00 la sediul filialei CECCAR Sibiu

 • proba scrisă are loc în data de 12.12.2018  ora 13,00;

 • proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  are loc în data de 12.12.2018  ora 14,00;

 • susținerea interviului are loc la data de 12.12.2018  orele 15,00;

 • comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Sibiu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;

 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;

 3. copia actului de identitate ;

 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 5. copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

***

Şef birou administrativ în cadrul filialei Dâmboviţa

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării unui post de șef birou administrativ, cu normă întreagă de 8 ore/zi. Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 2. cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. are capacitate deplină de exercițiu;

 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 6. îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice sau medii economice

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

 • navigare internet;

 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează :

 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 05 decembrie 2018, ora 13.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 05 decembrie 2018, ora 14.00;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

 2. CV semnat pe fiecare pagină;

 3. copia actului de identitate;

 4. copiile diplomelor de studii;

 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;

 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);


28.11.2018 - În atenția stagiarilor din anul I și II

În zilele de 07 - 09 decembrie 2018 va avea loc evaluarea stagiarilor din anul I și II pentru disciplinele/probele aferente semestrului II 2018Detalii pe site-ul filialei CECCAR București - secțiunea stagiu.

***

MFP: Persoanele fizice pot cumpăra titluri de stat CENTENAR cu dobândă de 4,5% și scadență la 2 ani

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR -  http://ceccar.ro/ro/?p=13041


26.11.2018 - Auditor intern – Aparatul Central

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs la sediul Aparatului Central din str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, în vederea ocupării unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern:

Condiţiile generale de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe:

 • înscrierea și participarea la concurs conform Legii nr. 162/2017 și OUG 75/1999;

 • studii superioare economice;

 • să poată semna raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

 • cunoștințe foarte bune de operare PC;

 • capacitate de organizare, analiză și sinteză;

 • adaptabilitate, perseverență, bune abilități de comunicare, rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii și minuțios;

 • abilități de comunicare, de ascultare, atenție la detalii și disponibilitate de lucru în echipă;

Interviul se desfăşoară la sediul Aparatului Central din Str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, București, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la 07.12.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul CECCAR din București, Intrarea Pielari nr. 1, sector 4;

 • proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 14.12.2018, de la ora 12.00;

 • susținerea interviului are loc la data de 14.12.2018, de la ora 14.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV, semnat pe fiecare pagină.

***

Rezultatele finale ale examenului de aptitudini sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018 / Înscrierea în Tabloul CECCAR

Vă facem cunoscut faptul că lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini, sesiunea 10 și 17 noiembrie 2018, a fost afişată la avizierul CECCAR Filiala Călărași astăzi 26.11.2018, ora 11.30 și va fi disponibilă timp de 24 ore. 

Potrivit Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, înscrierea în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se realizează în termen de 30 de zile de la promovarea examenului.  

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

 • Formulare de înscriere - se ridică de la filială;

 • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția;   

 • Copie C.I.;   

 • 1 fotografie tip C.I;  

 • cazier judiciar;

 • adeverință (neurolog sau psihiatru) din care să reiasă că are capacitate deplină de exercițiu;

 • Taxa de înscriere în Tabloul Corpului:

             - 40 Euro/expert contabil;  

              - 20 Euro/contabil autorizat;   

Dosarul de înscriere se depune la filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveți domiciliul (conform C.I.).


Conferința ETAF: „Va simplifica digitalizarea fiscalitatea?” 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13010

  

***

Newsletterul ETAF din 26 noiembrie: Impozitarea giganților digitali în Comisia ECON, audieri în Comisia TAX3 și încheierea conflictului între Facebook și Autoritatea Fiscală Italiană  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=13028


21.11.2018 - Articol IFAC: Profesia de mâine – Cum să rămânem relevanți?

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12994


20.11.2018 - Apelul IFAC înaintea Summitului G20: reglementări inteligente, transparență ridicată, creștere economică favorabilă incluziunii

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12986

 


19.11.2018 - Auditor de calitate – Filiala CECCAR Argeș

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, în vederea ocupării postului de auditor de calitate, cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu program de lucru de 4 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;

 • are calitatea de expert contabil și experiențã profesionalã de minimum 5 ani;

 • capacitate de analiză şi sinteză;

 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, județul Argeș, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.11.2018 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 8.00-16.00, la sediul filialei CECCAR Argeș;

 • proba scrisă și proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 26.11.2018, ora 13.00;

 • susținerea interviului are loc la data de 26.11.2018, ora 14.30.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • CV-ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

 • cazierul judiciar;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE

 • Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 • Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 • Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;

 • Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;

 • Codul etic național al profesioniștilor contabili.       

 ***

În atenția stagiarilor

Vă informăm că reexaminarea stagiarilor an I, II și III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018, a fost reprogramată pentru perioada 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

Totodată, vă informăm că în această sesiune de reexaminare se vor putea susține toate examenele restante aferente anilor de stagiu.  

***

Newsletterul ETAF din 19 noiembrie – Proiectul de raport al Comisiei TAX3, anunțul Angelei Merkel cu privire la impozitarea economiei digitale și decizia Tribunalului UE cu privire la regimul fiscal din Spania

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12962

 


15.11.2018 - Parlamentul European a publicat proiectul final al raportului TAX3

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12940

***

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI - proba scrisă din 10 noiembrie 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

           Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

           Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

             În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.


14.11.2018 - Buletine legislative  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12922


13.11.2018 - WCOA 2018 – Congresul mondial al contabililor. Provocări globale. Lideri globali

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12902 

     


12.11.2018 - Newsletter-ul ETAF din 12 noiembrie Noi informații cu privire la impozitul pe servicii digitale (ISD), cotele reduse de TVA pentru publicații electronice și declanșarea procedurii de infringement  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12897 


09.11.2018 - În atenția candidaților înscriși la examenul de aptitudini 

Examenul din data de 10.11.2018 se va desfășura începând cu ora 09:00, conform listelor de mai jos:   

 1. Filiala CECCAR București (parter) - Amfiteatru Grigore Trancu Iași -  Click aici

 2. Sediul Central - CECCAR România (etaj 4) – Sala Spiridon Iacobescu - Click aici

 3. Universitatea Nicolae Titulescu, Calea Văcarești nr. 185 (Parter) - Amfiteatrul nr. 7  - Click aici

Intrarea candidaților în sala de examen se va face în intervalul orar 08:30 – 09:00 pe baza cărtii de identitate.  

 • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

 • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională 

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou. Redactarea lucrării se va efectua doar cu stilou sau pix cu pastă albastră. 


07.11.2018 Rezultatele Consiliului ECOFIN din 6 noiembrie  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12882 


06.11.2018 Newsletterul ETAF din 5 noiembrie – Progrese cu privire la impozitarea serviciilor digitale în Uniunea Europeană și Marea Britanie

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12838

 

Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018  

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12855

***

În atenția membrilor activi 

Joi, 08.11.2018, ora 14,30, la sediul filialei CECCAR Călărași - Sala Demitrie Jarcu, va începe cursul de CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ – cu accent pe agricultură.  Prezența este obligatorie! Neparticiparea la orele de pregătire profesională în cursul unui an și nesusținerea testelor de verificare a cunoștințelor, la sală, conduce la NEACORDAREA VIZEI ANUALE. Vă rugăm, să acordați atenția necesară!

***

Îndrumarea Internațională de Bune Practici „Evaluarea și îmbunătățirea controlului intern în organizații”, publicată de IFAC, disponibilă în limba română 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12869


05.11.2018 În atenția candidaților la examenul de acces - sesiunea 06 și 13 octombrie 2018 - Rezultate contestații

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele contestațiilor la rezultatele obținute în cadrul examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate astăzi 05.11.2018, ora 15:00 la avizierul filialei, precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele rămân definitive.


30.10.2018 Buletinul de știri Accountancy Europe - octombrie 2018 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12819

***

În atenția stagiarilor

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III programată pentru perioada 14 – 16 decembrie 2018 a fost reprogramată pentru 11 – 13 ianuarie 2019 sau 18 – 20 ianuarie 2019.

***

Posturi vacante – Filiala CECCAR Dâmbovița (octombrie 2018)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82, în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de 8 ore/zi, un post de șef Birou evidență tablou, un post de șef Birou administrativ și un post cu timp de lucru parțial de 4 ore/zi, de auditor de calitate.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exercițiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare pentru postul de șef Birou evidență tablou;

 • studii superioare economice sau medii economice pentru postul de șef Birou administrativ;

 • studii superioare economice și calitatea de expert contabil pentru postul de auditor de calitate;

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

 • excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;

 • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

 • cunoștințe Microsoft Office, nivel bun;

 • navigare internet;

 • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul filialei CECCAR Dâmbovița din localitatea Târgoviște, str. Gimnaziului nr. 82 , după cum urmează:

 • dosarele de înscriere se vor depune la sediul filialei CECCAR Dâmbovița sau pe email ceccardambovita@ceccardambovita.ropână la data de 14 noiembrie 2018, ora 14.00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului;

 • proba scrisă constă în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 14 noiembrie 2018, ora 15.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 • cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

 • CV semnat pe fiecare pagină;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii;

 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

 BIBLIOGRAFIE

 Pentru postul de șef birou evidență tablou 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

 4. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

 5. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procura de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița) ;

Pentru postul de șef birou administrativ

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

 3. Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

 4. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

 5. Ordin 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor Contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

 6. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizată;

 7. Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

 8. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

 9. Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 10. Normele 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 11. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

 13. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 14. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017 (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 15. Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017(se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

Pentru postul de auditor

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

 3. Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 4. Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 5. Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);

 6. Codul etic national al profesioniștilor contabili (se procură de la sediul filialei CECCAR Dâmbovița);


29.10.2018 Buletinul de știri ETAF din 29 octombrie 2018 - Impozitarea economiei digitale: Bruno Le Maire face campanie, în timp ce Spania ia atitudine 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?p=12805  


25.10.2018 - În atenția candidaților la examenul de acces - sesiunea 06 și 13 octombrie 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 25 octombrie 2018, ora 15.00 – 26 octombrie, ora 15.00, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

             În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.


24.10.2018 - Articolul IFAC a publicat rezumatul concluziilor Chestionarului global pentru PMM-uri 2018 – Transformarea digitală și buna gestionare a talentelor sunt cheia dezvoltării firmelor mici de contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?p=12757 a fost publicat in October 24, 2018 at 12:25 pm. 

Articolul Jurisprudență europeană - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12777 a fost publicat in October 24, 2018 at 2:04 pm. 

Articolul Buletinul de știri ETAF din 22 octombrie 2018 – Audieri în Comisia TAX3, noi decizii cu privire la impozitarea economiei digitale la nivelul OECD și studii referitoare la politica fiscală - http://ceccar.ro/ro/?p=12789 a fost publicat in October 24, 2018 at 3:17 pm. 


19.10.2018 - Articolul Proiect legislativ ce vizează reducerea decalajelor economice dintre regiuni și a ratei șomajului - http://ceccar.ro/ro/?p=12741 a fost publicat in October 19, 2018 at 10:13 am. 


18.10.2018 - Articolul Identitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12716 a fost publicat in October 17, 2018 at 5:47 pm. 


16.10.2018 - Articolul Balul profesiei contabile, ediția a II-a, 30 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12691 a fost publicat in October 16, 2018 at 12:00 pm. 

Articolul A fost lansat volumul „Contabilitatea şi fiscalitatea reorganizării și lichidării societăților” - http://ceccar.ro/ro/?p=12699 a fost publicat in October 16, 2018 at 4:17 pm. 


15.10.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF din 15 octombrie: Lista neagră a paradisurilor fiscale ar putea include în viitor și state membre UE; Consiliul adoptă reguli mai aspre împotriva spălării banilor - http://ceccar.ro/ro/?p=12678 a fost publicat in October 15, 2018 at 3:36 pm. 


12.10.2018 - Articolul ANAF a actualizat Ghidul caselor de marcat - http://ceccar.ro/ro/?p=12675 a fost publicat in October 12, 2018 at 2:47 pm. 


10.10.2018 Articolul Noi luări de poziție cu privire la impozitarea economiei digitale - http://ceccar.ro/ro/?p=12656 a fost publicat in October 10, 2018 at 1:11 pm. 


08.10.2018 Articolul Șef Birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12613 a fost publicat in October 8, 2018 at 11:31 am.

Articolul Consilier economic (Biroul expertize contabile) și consultant formare (Serviciul dezvoltare profesională continuă) - CECCAR Filiala București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12620 a fost publicat in October 8, 2018 at 1:39 pm. 

Articolul Referent - Direcția educație și echivalare calificări - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12626 a fost publicat in October 8, 2018 at 2:07 pm. 

Articolul Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 8 octombrie: Parlamentul European aprobă cea mai mare parte a reformei sistemului TVA propusă de Comisie. Susținerea ICRICT pentru propunerea Comisiei Europene de impozitare corporativă - http://ceccar.ro/ro/?p=12637 a fost publicat in October 8, 2018 at 4:50 pm. 


05.10.2018 Articolul Cele mai mari provocări ale profesiei contabile și viitorul acesteia, dezbătute la cea de-a XXII-a ediție a Congresului profesiei contabile din România. Noua identitate vizuală a CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=12575 a fost publicat in October 5, 2018 at 10:45 am.


04.10.2018 Articolul Discursul președintelui Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil, din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12555 a fost publicat in October 4, 2018 at 10:48 am. 

Articolul Extras din discursul președintelui UNBR, Gheorghe Florea, susținut cu prilejul Congresului profesiei contabile: „Este vremea serviciilor profesionale integrate. Mediul de afaceri are nevoie de expertiză combinată” - http://ceccar.ro/ro/?p=12571 a fost publicat in October 1, 2018 at 8:50 am. 


03.10.2018 Articolul Mesajul Președintelui Accountancy Europe, Edelfried Schneider, adresat celei de-a XX-a ediții a Congresului profesiei contabile din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12518 a fost publicat in October 3, 2018 at 9:52 am. 

Articolul Propunerile de directive adoptate de ultimul Consiliu ECOFIN - http://ceccar.ro/ro/?p=12523 a fost publicat in October 3, 2018 at 11:51 am. 

Articolul (VIDEO) Mesajul președintelui IFAC, Rachel Grimes, în deschiderea Congresului profesiei contabile, ediţia a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12541 a fost publicat in October 3, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul Eugen-Dragoș Doroș, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, în deschiderea lucrărilor, despre tema Congresului, „Gândirea integrată, globalizarea și tehnologia - viitorul profesiei” - http://ceccar.ro/ro/?p=12550 a fost publicat in October 3, 2018 at 7:31 pm. 


02.10.2018 Articolul Buletinul de știri ETAF din 1 octombrie: diferențele de încasare a TVA, politica fiscală a Marii Britanii după Brexit și „lista neagră” a Uniunii Europene, criticată de Tax Justice Network - http://ceccar.ro/ro/?p=12506 a fost publicat in October 2, 2018 at 1:28 pm. 


01.10.2018 - Articolul Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în deschiderea Congresului organizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - http://ceccar.ro/ro/?p=12440 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:36 am. 

Articolul Mesajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12448 a fost publicat in October 1, 2018 at 10:08 am. 

Articolul Congresul profesiei contabile 2018: Eleodor Mandreș, secretar de stat Ministerul Finanțelor Publice, a transmis mesajul ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici - http://ceccar.ro/ro/?p=12463 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:15 pm.

Articolul Mesajul senatorului Ștefan Mihu, vicepreședintelui Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în deschiderea Congresului profesiei contabile - http://ceccar.ro/ro/?p=12468 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:21 pm. 

Articolul Vasile Cocoș, membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților: „Ne dorim ca în continuare CECCAR să fie unul dintre partenerii de bază ai comisiei pentru îmbunătățirea cadrului financiar fiscal-contabil” - http://ceccar.ro/ro/?p=12473 a fost publicat in October 1, 2018 at 4:29 pm.

Articolul Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a: extras din mesajul Președintelui CNIPMMR, Florin Jianu - http://ceccar.ro/ro/?p=12480 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:10 am. 

Articolul George Constantin Păunescu, președintele UGIR, în deschiderea Congresului profesiei contabile: „Dumneavoastră sunteți apărătorii sănătății noastre, a activității noastre, a întreprinzătorilor” - http://ceccar.ro/ro/?p=12490 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:15 am.

Articolul Mesajul inspectorului general de stat Dantes Nicolae Bratu (Inspecția Muncii) din deschiderea lucrărilor Congresului profesiei contabile, ediția din 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12485 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:00 am. 

 Articolul Cristiana Doina Tudor, președinte ASPAAS: „În viziunea colectivă, când vine vorba de mediul economic, profesia contabilă este sinonimul încrederii” - http://ceccar.ro/ro/?p=12500 a fost publicat in October 1, 2018 at 9:19 am. 

Articolul Șef Birou evidență tablou – Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12452 a fost publicat in October 1, 2018 at 1:44 pm. 


25.09.2018  

Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

 

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu – pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.


25.09.2018 Articolul Renunțarea la principiul unanimității în politica fiscală, recuperarea datoriei Apple către Irlanda și facilități fiscale în Luxemburg - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 24 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12398 a fost publicat in September 25, 2018 at 11:36 am. 


24.09.2018 - În atenția membrilor și stagiarilor 

A apărut cartea CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA REORGANIZĂRII ȘI LICHIDĂRII SOCIETĂȚILOR  - Pret de vanzare - 30 lei. Cei interesați o pot procura de la sediul filialei.


19.09.2018 Articolul Șef Birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - Filiala Caraș-Severin - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12193 a fost publicat in September 19, 2018 at 9:45 am.

Articolul ZNCR-brosura - http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/09/Ziua-Nationala-a-Contabilului-Roman-13-iulie-2018-compressed.pdf


17.09.2018 Articolul Impozitarea economiei digitate și taxa pe valoare adăugată simplificată pentru IMM-uri - Principalele subiecte din buletinul de știri ETAF din 17 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12182 a fost publicat in September 17, 2018 at 5:13 pm. 


12.09.2018 Articolul Buletinul de știri ETAF din 10 septembrie - http://ceccar.ro/ro/?p=12175 a fost publicat in September 12, 2018 at 12:55 pm. 


07.09.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF - 3 septembrie: Impozitarea economiei digitale în Parlamentul European - http://ceccar.ro/ro/?p=12152 a fost publicat in September 7, 2018 at 12:10 pm.

Articolul Congresul profesiei contabile 2018 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=12147 a fost publicat in September 7, 2018 at 10:52 am.


 30.08.2018 - Articolul Congresul profesiei contabile, ediția a XXII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=12078 a fost publicat in August 30, 2018 at 12:07 pm.


29.08.2018 - Articolul Singura publicație acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie, disponibilă la nivel național - http://ceccar.ro/ro/?p=12074 a fost publicat in August 29, 2018 at 4:34 pm.


27.08.2018 - Articolul În atenția stagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=12056 a fost publicat in August 27, 2018 at 1:33 pm.


23.08.2018 - Articolul Tu îți dorești o carieră de succes, noi îți oferim șansa! Devino membru CECCAR! Examenul de acces la profesie: 6 și 13 octombrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=12027 a fost publicat in August 23, 2018 at 1:08 pm.

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive? 

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Suntem singurul organism profesional din România care oferă șansa obținerii calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat.

Cu noi puteți deveni parte a unei comunități profesionale în domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentată la nivel internațional de IFAC (International Federation of Accountants), iar la nivel european de Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation), comunitate al cărui rol în dezvoltarea afacerilor și a economiilor la nivel național și mondial este recunoscut și din ce în ce mai apreciat de toți actorii implicați – mediul de afaceri, instituțiile și autoritățile de reglementare.

Mai multe informații despre serviciile profesionale pe care le pot presta membrii CECCAR afli aici.

 Cum poți deveni membru CECCAR?

 

mai multe detalii - click aici

Accesul la profesie se face pe baza examenului de admitere la stagiu, prin efectuarea stagiului de până la 3 ani și prin promovarea examenului final. Pe toată perioada stagiului, vă oferim un program de studiu dezvoltat după modelul școlilor de business din țările avansate economic, model care se bazează pe dezvoltarea abilităților practice.

Anul acesta, CECCAR organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie, examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Detalii despre desfășurarea examenului puteți afla accesând
 
site-ul CECCAR.

Dosarele se pot depune la 
sediul filialelor CECCAR până la data de 14 septembrie a.c., iar informații despre actele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul nostru.

Examenul se va susține la centrul de evaluare la care va fi arondată filiala din județul de domiciliu al fiecărui candidat. Vom reveni cu informații utile în acest sens. 

Rubrica 
Accesul la profesie vă stă la dispoziție pentru orice alte informații.

Mult succes!


 

14.08.2018 Articolul International Business Forum, Palatul Parlamentului din București, 30-31 august 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11982 a fost publicat in August 14, 2018 at 3:15 pm. 


09.08.2018 - Articolul Comunicat de presă IAESB: Facilitarea tranziției către un nou model în educația contabilă internațională - http://ceccar.ro/ro/?p=11951 a fost publicat in August 9, 2018 at 9:59 am. 

Articolul A fost lansată publicația „Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar” - http://ceccar.ro/ro/?p=11959 a fost publicat in August 9, 2018 at 2:59 pm. 


06.08.2018 - Articolul Noutăți IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=11935 a fost publicat in August 6, 2018 at 10:21 am. 


03.08.2018 - Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11918 a fost publicat in August 3, 2018 at 11:24 am. 

Articolul O nouă publicație de interes: Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită și adăugită - http://ceccar.ro/ro/?p=11922 a fost publicat in August 3, 2018 at 12:24 pm. 


02.08.2018 Articolul Buletinul de știri IFAC - 30 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11903 a fost publicat in August 2, 2018 at 11:34 am.


26.07.2018 - Articolul Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11862 a fost publicat in July 26, 2018 at 1:23 pm.

Articolul Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11866 a fost publicat in July 26, 2018 at 1:27 pm.  

Articolul Târg internațional la Bagdad, în perioada 10-19 noiembrie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11874 a fost publicat in July 17, 2018 at 11:37 am. 

Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11889 a fost publicat in July 26, 2018 at 3:29 pm. 

Articolul Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11892 a fost publicat in July 26, 2018 at 3:31 pm. 


24.07.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF din 23 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11841 a fost publicat in July 24, 2018 at 3:55 pm. 


19.07.2018 - Articolul Ziua Națională a Contabilului Român – 13 iulie 2018: 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire - http://ceccar.ro/ro/?p=11727 a fost publicat in July 18, 2018 at 6:32 pm.

Articolul Topul național al membrilor CECCAR – 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11781 a fost publicat in July 15, 2018 at 6:42 pm.

 Articolul IFAC și IBA își anunță angajamentul față de combaterea corupției înainte de întâlnirea liderilor economici globali G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=11793 a fost publicat in July 16, 2018 at 12:03 pm. 


16.07.2018 - Articolul Noutăți din buletinul de știri ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11697 a fost publicat in July 16, 2018 at 10:59 am. 


12.07.2018 - Articolul Mesajul președintelui CS al CECCAR cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român - 13 iulie 2018 - http://ceccar.ro/ro/?p=11675 a fost publicat in July 16, 2018 at 2:10 pm.


 13 iulie – Ziua Națională a Contabilului Român

 Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat 
Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.036, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Inițiativa modificării datei la care vor avea loc anual manifestările dedicate profesiei contabile a fost dezbătută și aprobată de Conferința Națională a CECCAR din 14 aprilie a.c., desfășurată în județul Alba.

Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate.

Profesia contabilă, sărbătorită de Filiala CECCAR CĂLĂRAȘI:  13 iulie 2018 – a XIV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român

Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție în anul 2018, susține și promovează profesia contabilă din România, fiind o sărbătoare a vieții contabile din țara noastră <<click aici>> 


12.07.2018 - Articolul Referent de specialitate financiar-contabilitate în cadrul Direcției Contabilitate - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11666 a fost publicat in July 12, 2018 at 4:48 pm. 


10.07.2018 - Articolul Buletinul de știri ETAF pentru luna iulie - http://ceccar.ro/ro/?p=11658 a fost publicat in July 10, 2018 at 12:04 pm. 

 Articolul Consultare publică privind evaluarea normelor de facturare - http://ceccar.ro/ro/?p=11648 a fost publicat in July 10, 2018 at 2:31 pm. 


04.07.2018 - Articolul A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11636 a fost publicat in June 30, 2018 at 3:26 pm. 


28.06.2018 - În atenţia experţilor contabili înscrişi în GEJ

În perioada concediului de odihnă (05 – 25 iulie 2018), auditorul de calitate al filialei nu va efectua auditarea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

Pentru relații, vă rugăm, să vă adresați la telefon 0735181772 sau e-mail excelcont777@yahoo.com.


27.06.2018 - Articolul O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită - http://ceccar.ro/ro/?p=11611 a fost publicat in June 27, 2018 at 12:29 pm. 


26.06.2018 - Articolul Întâlnirea comitetului TAX3, acordarea de facilități fiscale în Luxemburg, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - principalele teme ale newsletter-ului ETAF - http://ceccar.ro/ro/?p=11605 a fost publicat in June 26, 2018 at 1:30 pm. 


25.06.2018 - Invitaţie - Ziua Naţională a Contabilului Român, 13 iulie 2018

Ziua Naţională a Contabilului Român, eveniment cu tradiţie care susţine şi promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie <<citește mai mult>>.


22.06.2018 Articolul Examene - http://ceccar.ro/ro/?page_id=967 a fost publicat in June 22, 2018 at 1:28 pm.   


20.06.2018 - Articolul Accountancy Europe, despre importanța rolului profesioniștilor contabili în domeniul fiscal - http://ceccar.ro/ro/?p=11458 a fost publicat in June 12, 2018 at 2:27 pm. 


19.06.2018 Articolul Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Botoșani - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11450 a fost publicat in June 19, 2018 at 4:19 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11452 a fost publicat in June 19, 2018 at 4:22 pm.


14.06.2018 Articolul Asistent manager în cadrul Secretariatului Organe de conducere - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11395 a fost publicat in June 14, 2018 at 2:26 pm.

Articolul Consilier învăţământ în cadrul Institutului Național de dezvoltare profesională a contabililor. - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11397 a fost publicat in June 14, 2018 at 2:31 pm. 


12.06.2018 Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=11372 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:03 pm. 

Articolul Modificările aduse Directivei 2011/16/UE, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=11375 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:07 pm.

Articolul Document consultativ lansat de CE: cadrul general al UE privind raportarea publică de către companii este adecvat scopului? - http://ceccar.ro/ro/?p=11378 a fost publicat in June 12, 2018 at 3:08 pm. 


07.06.2018 Articolul Conferința internațională a Asociației Contabililor din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=11326 a fost publicat in May 22, 2018 at 4:14 pm.


05.06.2018 Articolul Șef birou evidență tablou - Filiala CECCAR Ialomița - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11286 a fost publicat in June 5, 2018 at 12:23 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?p=11299 a fost publicat in June 5, 2018 at 12:30 pm.


 04.06.2018 Articolul Auditor de calitate – filiala Ialomiţa - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11254 a fost publicat in June 4, 2018 at 3:25 pm.


 31.05.2018 Articolul Conferința Națională de Contabilitate și Fiscalitate - 7 iunie - http://ceccar.ro/ro/?p=11164 a fost publicat in May 31, 2018 at 11:36 am.

 Articolul Grupul Edinburgh lansează chestionarul Profesionistul contabil al viitorului într-o lume în schimbare – disponibil și în limba română - http://ceccar.ro/ro/?p=11199 a fost publicat in May 31, 2018 at 12:41 pm. 

Articolul Forumul OECD 2018 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=11222 a fost publicat in May 31, 2018 at 2:17 pm. 


 29.05.2018 Articolul 2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11135 a fost publicat in May 29, 2018 at 10:35 am. 


 24.05.2018 - Articolul Ghidul de gestionare a activităților practicilor mici și mijlocii, ediția a IV-a - http://ceccar.ro/ro/?p=11110 a fost publicat in May 20, 2018 at 2:03 pm. 


23.05.2018 - Articolul Regulamentul General privind Protecţia Datelor - http://ceccar.ro/ro/?p=11052 a fost publicat in May 21, 2018 at 1:55 pm. 

Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 18/459 din 15 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2018, privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018 <<clik aici>>.


21.05.2018 Articolul Şef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11036 a fost publicat in May 21, 2018 at 4:31 pm. 


17.05.2018 Articolul Congresul IAAER, ediția a 13-a – apel pentru lucrări științifice - http://ceccar.ro/ro/?p=11010 a fost publicat in May 17, 2018 at 10:06 am. 


09.05.2018 Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10894 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:17 pm. 

 Articolul Consilier statistician în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10896 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:20 pm.

Articolul Consilier juridic/consilier economic si consilier președinte în cadrul filialei CECCAR Bucuresti - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10898 a fost publicat in May 8, 2018 at 5:28 pm.

Articolul Regulamentul General privind Protecţia Datelorhttp://ceccar.ro/ro/?page_id=10861  a fost publicat in May 9, 2018 at 2:23 pm. 


 08.05.2018 Articolul Paznic în cadrul Aparatului central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10868 a fost publicat in May 8, 2018 at 1:26 pm. 

 Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10871 a fost publicat in May 8, 2018 at 1:31 pm.  


04.05.2018 Articolul Anunț concurs consilier juridic CECCAR - Aparatul Central - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10816 a fost publicat in May 4, 2018 at 3:18 pm. 

Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Tulcea - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10836 a fost publicat in May 4, 2018 at 5:47 pm. 


03.05.2018 Articolul Raport privind stadiul adoptării standardelor internaționale la nivel global - http://ceccar.ro/ro/?p=10805 a fost publicat in May 3, 2018 at 11:55 am. 


27.04.2018 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN APTITUDINI

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 21 aprilie 2018, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


26.04.2018 Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Olt - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10797 a fost publicat in April 25, 2018 at 5:01 pm. 


25.04.2018 - Anunț

Vă informăm că ȋn data de 30.04.2018 filiala este ȋnchisă. Programul de lucru se va relua miercuri 02.05.2018, ora 08.00.


25.04.2018 - Articolul Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Contabilitatea și auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare” - http://ceccar.ro/ro/?p=10779 a fost publicat in April 25, 2018 at 2:04 pm. 


24.04.2018 - Articolul Auditor de calitate – filiala Suceava - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10774 a fost publicat in April 24, 2018 at 1:31 pm. 


30.03.2018 - Anunț important

 Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR  nr. 18/453 din 27 martie 2018 publicată în Monitorul Oficial, privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018 <<click aici>>


27.03.2018 - Anunț

Conform Graficului de desfășurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei și ai membrilor Comisiei de disciplină publicăm Procesul-verbal al Comisiei electorale și a Listei candidaților aleși <<click aici>>.


26.03.2018 - CONVOCARE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A C.E.C.C.A.R. din 14 aprilie 2018

1. Convocare Consiliul filialei <<click aici>>

2. Convocare Comisia de disciplină <<click aici>>

3. Convocare reprezentanți 1-100 <<click aici>>  


  16.03.2018 - Anunț

Conform Graficului de desfăşurare a alegerilor pentru membrii Consiliului filialei şi ai membrilor Comisiei de disciplină, procesul de votare la filiala CECCAR Călăraşi, va avea loc la sediul filialei din str. Victor Babeş nr. 2 şi se va desfăşura în zilele de 22 şi 23 martie 2018 în intervalul orar 10,00 – 18,00 (pentru fiecare zi de votare).

           Consiliul filialei,


09.03.2018 - Anunț

Alegeri pentru Consiliul Filialei Călărași și Comisia de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Călărași

Procedura alegeri CF și CDF <<click aici>>

Grafic alegeri CF si CDF <<click aici>>

Declarație candidatură membru în CF 2018 <<click aici>>

Declarație candidatură membru CDF 2018 <<click aici>> 


09.03.2018 - În atenția stagiarilor

Aducem la cunoştinţa stagiarilor care vor susţine Examenul de aptitudini din sesiunea 21 și 28 aprilie 2018 - TEMATICA, pentru cele două categorii profesionale. 

Tematica pentru categoria profesională EC <<click aici>>.

Tematica pentru categoria profesională CA <<click aici>>.


 05.03.2018 - Anunţ privind Adunarea generală a filialei 2018

I.   În ziua de 28.03.2018, ora 1430, locația sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călărași – Sala “Demitrie Jarcu” adresa Călărași, str. Victor Babeș nr. 2, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CĂLĂRAŞI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

   1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

      2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

 2. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

 3. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 4. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  

 5. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

 6. Diverse  

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15,30 în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

Consiliul filialei

 CECCAR CĂLĂRAŞI


01.03.2018 - Anunț important

Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă comunicăm mai jos noile formulare de raport.   

Raport de activitate PF pentru anul 2017 valabil din data de 01 martie 2018 <<click aici>>

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 valabil din data de 01 martie 2018 <<click aici>>

Hotărârea privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 <<click aici>>


23.02.2018 - Anunț important

Vă aducem la cunoștință că depunerea online a RAPOARTELOR pentru anul 2017 a fost prelungită până pe data de 28 februarie 2018.

Raport de activitate PF pentru anul 2017 valabil din data de 24 februarie 2018 <<click aici>>

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 valabil din data de 24 februarie 2018 <<click aici>>


22.02.2018 - Articolul Consilier juridic în cadrul Direcției Juridice Resurse Umene și Achiziții - http://ceccar.ro/ro/?page_id=10181 a fost publicat in February 22, 2018 at 4:01 pm. 


20.02.2018 - Anunț 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

Sistem de cotizații 2018 <<click aici>> 


19.02.2018 - Articolul Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification - http://ceccar.ro/ro/?p=9623 a fost publicat in February 14, 2018 at 10:01 am. 


15.02.2018 - Articolul Seminar online gratuit: IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - http://ceccar.ro/ro/?p=9605 a fost publicat in February 15, 2018 at 3:51 pm. 

Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9595 a fost publicat in February 15, 2018 at 3:38 pm. 


14.02.2018 - Articolul În atenția membrilor: modificări privind ștampilele - http://ceccar.ro/ro/?p=9587 a fost publicat in February 14, 2018 at 5:34 pm. 

Articolul Referent de specialitate financiar contabilitate în cadrul filialei Direcției Contabilitate - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9577 a fost publicat in February 14, 2018 at 4:14 pm. 

Articolul Şef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Ilfov - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9564 a fost publicat in February 14, 2018 at 3:56 pm. 

Articolul Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter persona - http://ceccar.ro/ro/?p=9549 a fost publicat in February 14, 2018 at 9:05 am.


 09.02.2018 - Articolul Conferința Națională de Controlling și Risk Management - http://ceccar.ro/ro/?p=9532 a fost publicat in February 13, 2018 at 10:30 am. 


12.02.2018 - În atenția membrilor

Referitor la acordarea vizei anuale, ca să beneficiați de reducerile acordate la plata cotizațiilor (fixe și variabile), vă rugăm, să respectați întocmai condițiile de acordare a vizei, și anume: plata integrală a cotizațiilor și depunerea Raportul de activitate 2017 împreună cu declarațiile aferente (online, pe platformă sau e-mail până pe 23.02.2018) și la sediul filialei (varianta electronică pe o memorie externă USB / CD / DVD) până la data de 28 februarie 2018. O sinteză a cotizațiilor profesionale pe anul 2018 <<găsiți aici>>.


09.02.2018 - Articolul Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii - http://ceccar.ro/ro/?p=9524 a fost publicat in February 8, 2018 at 5:47 pm. 


07.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul III

Detalii pentru înscrierea la Examenul de aptitudini, sesiunea 21 și 28 aprilie 2018 găsiți la secțiunea Examene/aptitudini.


05.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul II

La sediul filialei, la ora 10,00, vor fi afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul II, din 20 ianuarie 2018Eventualele contestații se pot depune la filială sau pe e-mail ceccarcalarasi@ceccarcalarasi.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 06 februarie 2018, ora 10,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină și probă este de minim 6. 


02.02.2018 - Articolul - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9508 a fost publicat in February 2, 2018 at 2:22 pm. 


01.02.2018 - În atenția stagiarilor din anul III

La sediul filialei, la ora 13,00, sunt afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul III, din 20 ianuarie 2018. Eventualele contestații se pot depune la filială sau pe e-mail ceccarcalarasi@ceccarcalarasi.ro în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 02 februarie 2018, ora 13,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații. Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină și probă este de minim 6. 


31.01.2018 -  “În atenția candidaților prezenți pentru susținerea examenului de admitere la stagiu, din zilele de 20 și 21 ianuarie 2018:

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru în cadrul căreia aţi susţinut examenul de admitere. Rezultatele au fost stabilite în baza art. 3, alin. (1) din O.G. 65/1994 republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină, precum şi în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 31 ianuarie, ora 12.00 – 01 februarie, ora 12.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”


30.01.2018 - Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Iaşi - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9499 a fost publicat in January 30, 2018 at 2:39 pm.

 Articolul Topul național - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9478 a fost publicat in January 30, 2018 at 2:15 pm. 


 30.01.2018 - În atenția stagiarilor din anul I

La sediul filialei sunt afișate rezultatele de la reevaluarea stagiarilor din anul I, din 13 - 14 ianuarie 2018. Eventualele contestații se pot depune la filială în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, respectiv până în data de 31 ianuarie 2018, ora 9,00. După expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații.


29.01.2018 - Informații privind organizarea și desfășurarea testării experților contabili care doresc înscrierea în GEJ în anul 2018 (Grupul Experților Judiciari) - găsiți în modulul GEJ.

 Documentele necesare pentru dosare, precum și tematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe site-ul www.ceccar.ro la secțiunea - Expertiză contabilă.


26.01.2018 - Articolul Auditor de calitate în cadrul filialei CECCAR Dolj - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9465 a fost publicat in January 25, 2018 at 4:27 pm. 


23.01.2018 - În atenția membrilor CECCAR activi și inactivi

Raport de activitate PF pentru anul 2017 <<click aici>>

Instrucțiuni de completare raport PF <<click aici>>  

Raport de activitate PJ pentru anul 2017 <<click aici>>

Instrucțiuni de completare raport PJ <<click aici>>  

Declarație pe proprie răspundere - capacitate deplină de exercițiu <<click aici>>

Declarație pe proprie răspundere - nu a suferit nicio condamnare <<click aici>>

Calendar cursuri programate pe anul 2018, actualizat 06.02.2018 <<click aici>>


18.01.2018 Articolul Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă în cadrul filialei CECCAR Brașov - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9454 a fost publicat in January 18, 2018 at 4:13 pm. 


17.01.2018 - Articolul Șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Timiș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9439 a fost publicat in January 17, 2018 at 5:23 pm. 


15.01.2018 Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, începând de mâine 16.01.2018.


11.01.2018 - Articolul Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9430 a fost publicat in January 10, 2018 at 5:04 pm. 

Articolul Sef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9424 a fost publicat in January 10, 2018 at 5:00 pm. 


09.01.2018 - În atenția membrilor activi

Vă informăm că formularul „Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri începând cu anul 2018, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018. Raportul se va completa doar electronic, pentru a fi încărcat online sau depus pe suport electronic la filială de către membri (similar declaraţiilor fiscale). După data de 15 ianuarie 2018, membrii CECCAR pot solicita viza de exercitare a profesiei.

Viza de exercitare a profesiei obținută pentru anul 2017 este valabilă până la data de 28.02.2018.


28.12.2017 -  Articolul ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor. - http://ceccar.ro/ro/?p=9389 a fost publicat in December 28, 2017 at 6:31 pm. 


 27.12.2017 - Articolul Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA - http://ceccar.ro/ro/?p=9383 a fost publicat in December 27, 2017 at 3:09 pm.


 21.12.2017 - Articolul Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic - http://ceccar.ro/ro/?p=9366 a fost publicat in December 21, 2017 at 2:23 pm. 


21.12.2017 - REZULTATE EVALUARE STAGIARI Anul II - 09 decembrie 2017

 Vă facem cunoscut faptul că rezultatele evaluării semestriale a stagiarilor din anul II, organizată în data de 09 decembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei. 

"Testele de evaluare se consideră a fi promovate dacă s-a obţinut minim nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul “bine” la toate temele probei orale. 

  În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii anului II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018. În perioada imediat următoare vom reveni cu informații privind reexaminarea din zilele de 20 și 21 ianuarie 2018".


15.12.2017 - Articolul Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=9348 a fost publicat in December 15, 2017 at 4:05 pm. 


Stimați colegi,

 A mai rămas puțin până la Crăciun, sărbătoarea care îi bucură deopotrivă pe cei mari și pe cei mici. Vă invităm să ne fiți alături împreună cu copiii, să pășim împreună în atmosfera sărbătorilor de iarnă miercuri, 20 decembrie 2017, începând cu ora 14:30, la sediul filialei CECCAR Călăraşi, unde vom cânta colinde.

 Vă aşteptăm, cu drag!


14.12.2017 - Articolul Consilier președinte în cadrul filialei București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9343 a fost publicat in December 14, 2017 at 11:16 am. 


14.12.2017 - Articolul Consilier președinte - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9332 a fost publicat in December 14, 2017 at 11:04 am. 


11.12.2017 - Articolul Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali - http://ceccar.ro/ro/?p=9325 a fost publicat in December 11, 2017 at 1:29 pm. 


05.12.2017 - Articolul Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9320 a fost publicat in December 5, 2017 at 1:37 pm. 


24.11.2017 - Articolul Invitatie petrecere de Crăciun - http://ceccar.ro/ro/?p=9279 a fost publicat in November 24, 2017 at 9:23 am. 


21.11.2017 - Articolul 20 şi 21 ianuarie 2018 - Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat - http://ceccar.ro/ro/?p=9243 a fost publicat in November 20, 2017 at 10:07 pm. 

 Articolul Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR - http://ceccar.ro/ro/?p=9249 a fost publicat in November 21, 2017 at 9:09 am. 


20.11.2017 Articolul Ședința Consiliului IFAC - http://ceccar.ro/ro/?p=9226 a fost publicat in November 20, 2017 at 9:47 am. 


17.11.2017 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN APTITUDINI 2017 

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la proba scrisă a examenului de aptitudini, organizat în data de 11 noiembrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


16.11.2017 - REZULTATE CONTESTAȚII EXAMEN ACCES 2017 

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen.

Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.”


16.11.2017 - REZULTATE EXAMEN APTITUDINI